Search in Vlaams Parlement

Op woensdag 1 februari stond er weer heel wat op de agenda van de plenaire vergadering. Eerst legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun actuele vragen voor aan de Vlaamse Regering. Daarna volgde er de bespreking en stemming van twee ontwerpen van decreet en een voorstel van decreet. Verder werd bij motie van orde de opdracht van de Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan verlengd en benoemde het parlement de leden (en opvolgers) van de raad van bestuur van het Vlaams Mensenrechteninstituut.

  1. Actuele vragen

Bekijk hier de actuele vragen van de plenaire vergadering.

  1. Ontwerp van decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet over het lokaal bestuur

In haar regeerakkoord nam de Vlaamse Regering zich voor om meer in te zetten op regiovorming. Wat houdt dat concreet in? Met dit ontwerp van decreet wil ze de lokale bestuurskracht vergroten door eenheid te brengen in de veelheid aan lokale tussenliggende structuren. Daarnaast streeft ze ernaar om het aantal mandaten te verminderen en de hindernissen die samenwerkingsverbanden bemoeilijken weg te werken.

Meer weten? Hier vind je een terugblik naar het debat in de commissie.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

  1. Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs, wat betreft de rol van de CLB’s

Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering diverse taken van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) verduidelijken, ze wil ook enkele taken schrappen en de regelgeving in het decreet basisonderwijs aanpassen. Zo kunnen de CLB’s zich concentreren op hun kerntaken.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

  1. Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet over het lokaal bestuur, wat betreft de oprichting van een deontologische commissie bij de gemeenteraad en de districtsraad

Een op de drie lokale besturen heeft vandaag een deontologische commissie die toeziet op de naleving van de deontologische code. Volgens de indieners van dit voorstel van decreet zorgt zo’n commissie er automatisch voor dat de deontologie in een gemeente het onderwerp gaat uitmaken van regelmatig debat. De indieners ijveren daarom voor de verplichting tot de oprichting van een deontologische commissie in elke gemeente.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Herbekijk de vergadering

Relevante themas

Thema Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

Thema Vlaamse Regering

Vlaamse Regering

Scroll to top