Het Vlaams Parlement keurde op donderdag 24 februari een resolutie goed waarin het de Russische inval in Oekraïne krachtig veroordeelt. 

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Krachtige veroordeling

Het Vlaams Parlement veroordeelt de beslissing van Rusland om Oekraïne binnen te vallen. In de nieuwe resolutie vraagt het de Vlaamse regering om humanitaire hulp andere vormen van bijstand te voorzien voor Oekraïne. Daarnaast wordt er in de resolutie ook aan de  Europese Unie gevraagd om te pleiten voor extra sancties tegen Wit-Rusland en president Loekasjenko omdat die de Russische inval steunde. Ten slotte vraagt de resolutie aandacht voor een krachtiger Europees kader tegen propaganda en desinformatie die Russische mediakanalen verspreiden in de Europese Unie.

Alleen de PVDA-fractie onthield zich bij de stemming.  Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Kim De Witte veroordeelt zijn fractie de Russische aanval in Oekraïne wel degelijk, maar bevat de resolutie  enkele fouten en eenzijdigheden. 

Herbekijk de bespreking en de stemming van de resolutie

Relevante thema's

Europese instellingen

Vlaams Parlement

Lees verder

Scroll to top