Elk jaar in december komen de Vlaamse volksvertegenwoordigers en ministers samen in de plenaire vergadering om de Vlaamse begroting te bespreken. Een stevige en belangrijke klus die vaak tot diep in de nacht duurt. Wat wordt er precies besproken en waarom is die jaarlijkse begrotingsbespreking zo belangrijk voor Vlaanderen? 

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Wat is de Vlaamse begroting? 

De Vlaamse begroting is de wettelijke raming van de inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar. Elk jaar in december buigt het Vlaams Parlement zich hier opnieuw over.  Eerst worden de verschillende onderdelen van de Vlaamse begroting besproken In de bevoegde commissies van het Vlaams Parlement. Daarna wordt er van elke bespreking een verslag gemaakt dat wordt bezorgd aan de commissie die bevoegd is voor begroting. Die stuurt de begroting tenslotte door naar de plenaire vergadering, waar de Vlaamse volksvertegenwoordigers hem bespreken. Precies dat staat er morgen te gebeuren.

Veel meer dan alleen cijfers 

Waarom is de begroting zo belangrijk voor Vlaanderen? Een begroting is niet alleen een raming, het is ook een machtiging. Met een goedgekeurde begroting geeft het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering namelijk de officiële toestemming om bepaalde belastingen te innen en geplande uitgaven te doen. Zonder die goedkeuring mag de Vlaamse regering dus geen geld ontvangen of uitgeven. 

Concreet bestaat de begroting uit twee of drie ontwerpen van decreet die elk jaar ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement worden voorgelegd:

  1. het ontwerp van decreet middelenbegroting. Dit bevat de schatting van de ontvangsten van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar 
  2. het ontwerp van decreet uitgavenbegroting. Hierin wordt de maximale som bepaald die de Vlaamse overheid per bevoegdheid mag uitgeven. 
  3. het programmadecreet. Hierin som de Vlaamse Regering alle maatregelen op die nodig zijn om de begroting van het volgende jaar te kunnen uitvoeren. 

Pas als het Vlaams Parlement deze ontwerpen van decreet goedkeurt, mag de Vlaamse regering haar geschatte inkomsten effectief innen en haar geplande uitgaven doen. 

Of er dus veel op het spel staat voor Vlaanderen ? Zeker, want wat er tijdens de plenaire vergadering beslist wordt, bepaalt Vlaanderens inkomsten en uitgaven voor 2022. Daarom zijn de jaarlijkse begrotingsbesprekingen altijd een belangrijk en bijzonder moment in het Vlaams Parlement. 

Volg de vergadering live mee

Relevante thema's

Begroting

Vlaams Parlement

Lees verder

Scroll to top