Search in Vlaams Parlement

Hoe werk het Vlaams Parlement?

In het Vlaams Parlement wordt hard gewerkt aan verschillende zaken die een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven van alle Vlamingen. Om dat op een goede manier te doen, zijn er duidelijke afspraken en goed bestuur nodig. Wat zijn de hoofdtaken van het Vlaams Parlement, welk soort beslissingen mag het nemen en welke wetten en decreten liggen aan de basis ervan? Dat kom je hier te weten.

Plenaire vergadering

Hoofdtaken van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement heeft drie belangrijke hoofdtaken:

  1. Vlaamse wetten of decreten goedkeuren 
  2. De Vlaamse Regering benoemen en controleren
  3. De begroting van Vlaanderen goedkeuren 
Vlag van de Vlaamse Gemeenschap.

Bevoegdheden

Waarover mag het Vlaams Parlement beslissen?

Het Vlaams Parlement neemt heel wat belangrijke beslissingen voor Vlaanderen.  Alle soorten beslissingen die het Vlaams Parlement mag maken, vallen te verdelen in twee grote bevoegdheidsgroepen:

  1.  gemeenschapsmateries (die met mensen te maken hebben)
  2.  gewestmateries (bevoegdheden die met het grondgebied te maken hebben) 
avondopname van de koepel

Wie bestuurt het Vlaams Parlement?

Het Vlaams Parlement kiest elk jaar zijn bestuur: het Bureau.  Dit orgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement. De leden ervan zijn volksvertegenwoordigers uit verschillende fracties. Het Uitgebreid Bureau (het Bureau, samen met de fractievoorzitters) regelt politieke zaken zoals de agenda van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.

Budget en financiering

Het Vlaams Parlement is een instelling met 124 volksvertegenwoordigers, een 200-tal medewerkers van de volksvertegenwoordigers en de fracties, een 200-tal personeelsleden, 2 gebouwen,... Hoeveel kost dit en hoe worden de financiën beheerd?

zicht op de kantoren vanuit het Atrium in het Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Diensten

Het Vlaams Parlement heeft verschillende diensten die het parlement administratief en technisch ondersteunen. Zij worden samen het "Algemeen Secretariaat" genoemd.

glazen vloer van de koepelzaal

Reglement van het Vlaams Parlement

Het Reglement van het Vlaams Parlement zijn de regels vastgelegd over hoe het parlement regelt de organisatie en de werking van het Vlaams Parlement. 

Scroll to top