Nieuws uit het Vlaams Parlement

Welke vergaderingen vinden er plaats?

Bekijk hier het overzicht van alle vergaderingen die deze week in het Vlaams Parlement plaatsvinden.

Geplande vergaderingen

Plenaire vergaderingen

Geplande vergaderingen
woensdag 13 december 2023 - 14 uur
Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actuele vragen

Commissievergadering

dinsdag 12 december 2023 - 13.30 uur
Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Werking VMRI: hoorzitting

dinsdag 12 december 2023 - 14 uur
Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Uitstap Vlaamse overheid uit GIMV

dinsdag 12 december 2023 - 14 uur
Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Israëlisch-Palestijns conflict: voorstellen van resolutie

dinsdag 12 december 2023 - 14 uur
Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Persoonsgebonden budget voor personen met jongdementie: voorstel van resolutie

dinsdag 12 december 2023 - 14.15 uur
Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Toename lood in bloed kinderen

woensdag 13 december 2023 - 9.30 uur
Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Voorbereiding Belgisch voorzitterschap EU: gedachtewisseling

Vlaams Parlement TV

Vlaams Parlement TV is de televisiezender van het Vlaams Parlement. Ontdek hier de volledige programmatie en hun zendschema. Naast live uitzendingen van de plenaire vergadering en commissievergaderingen produceert de zender eigen formats waarin politieke gasten worden uitgenodigd om analyses te doen over actuele onderwerpen. 

Bezoek het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is een open huis. Iedereen is hier welkom en we bieden verschillende activiteiten aan voor zowel individuele bezoekers als scholen. Laat je rondleiden in onze gebouwen, kijk achter de schermen, ontdek de prachtige kunstcollectie, leer alles over politiek en democratie of woon een vergadering bij.

Volg het Vlaams Parlement van dichtbij

Overzichtsfoto van een voltallige plenaire vergadering in de koepelzaal van het Vlaams Parlement

Parlementair werk

Benieuwd naar wat er in het Vlaams Parlement besproken wordt? Bekijk de vergaderingen, verslagen en initiatieven en volg alles mee!

De begroting, hoe zit dat?

Een van de belangrijkste rollen van het Vlaams Parlement is de bespreking en goedkeuring van de begroting. Benieuwd wat zo’n begroting precies is? In acht vragen – én antwoorden – ontdek je er het fijne van.

Ontdek een schat aan informatie

Het Vlaams Parlement beschikt over een bibliotheek vol informatie over de Vlaamse bevoegdheden. Bovendien is er een multimediaal Archief met een collectie geschreven bronnen, foto's, plannen, geluids- en beeldopnames die teruggaat tot 7 december 1971.  Ben je dus op zoek naar informatie over Vlaanderen? Dan kan je altijd terecht bij beide diensten.

Wie zit waar in het Vlaams Parlement?

Het Vlaams Parlement telt 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers. Bekijk het overzicht van alle Vlaamse volksvertegenwoordigers

Onafhankelijke
Scroll to top