Op maandag 25 maart legde Myriam Parys bij parlementsvoorzitter Liesbeth Homans de eed af als nieuwe Vlaamse ombudsvrouw. Ze neemt de fakkel over van Erwin Janssens, die sinds maart 2023 waarnemend ombudsman was na het vertrek van Bart Weekers.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

De Vlaams Ombudsdienst is een ‘paraparlementaire instelling’ die een unieke brugfunctie vervult tussen de burger, het parlement, de regering en de Vlaamse overheidsdiensten. Kort gezegd, behandelt de Vlaamse Ombudsdienst klachten en komt het met adviezen naar buiten. Als ombudsvrouw zal Myriam Parys de Vlaamse Ombudsdienst leiden. Maar wie is Myriam Parys?

Wat is je professionele achtergrond en welke ervaring breng je mee naar de Vlaamse Ombudsdienst?

“Als 18-jarige koos ik met overtuiging voor de richting politieke wetenschappen. Tijdens mijn studies ontwikkelde ik een grote interesse voor overheidsmanagement: hoe tracht onze overheid, die gefinancierd wordt door de bijdragen van haar inwoners, deze inwoners een zo goed mogelijke dienstverlening te geven? Als 18-jarige kon ik wellicht nog niet weten dat ik mij daar de rest van mijn loopbaan op zou focussen.”

“Ik ging eerst als onderzoeker aan de slag bij het Instituut voor de Overheid van de KULeuven. Daar deed ik onderzoek naar hervormingen binnen de federale en de Vlaamse overheid. Later werd ik kabinetsmedewerker op Vlaams niveau, waar ik me vooral bezighield met de opmaak van regelgeving voor lokale besturen en de Vlaamse overheid.”

“Na mijn kabinetsperiode was ik actief bij IDEA Consult, waar ik overheden, en dan vooral de lokale besturen en de Vlaamse overheid, begeleidde in het performanter maken van hun werking. De afgelopen jaren was ik actief als algemeen directeur in de mooie stad Diest en leidinggevende van een 400-tal personeelsleden. Ook hier lag de focus op het kwalitatiever maken van onze gemeentelijke dienstverlening.”

Waarom sprak de functie je aan?

“De werking van de overheid loopt als een rode draad door mijn cv. Ik heb in mijn verschillende functies getracht mee te werken aan een goede dienstverlening en aan sterke overheidsbesturen, die gewapend zijn om met de talrijke maatschappelijke uitdagingen om te gaan.”

“Jarenlang was ik lid van eerst het Auditcomité van de Vlaamse overheid en nadien het Auditcomité van de lokale besturen. Daar zag ik waar het soms misloopt binnen de overheid of tussen de overheid en de burger en ben ik nog meer overtuigd geraakt van het belang van een sterke organisatiebeheersing bij alle overheden op alle niveaus.”

“De functie van ombudsvrouw brengt alles wat ik geleerd heb mooi samen. Ik zie het als een hoogtepunt in mijn carrière. Het is een bijzondere eer om vanuit die functie de belangen van alle burgers in Vlaanderen te dienen en samen met het team van de Ombudsdienst mee te werken aan de relatie tussen de Vlaming en de Vlaamse overheid.”

Wat is volgens jou het belang van de Vlaamse Ombudsdienst?

“We leven op dit moment in een bijzondere tijd. Er zit ruis op de relatie tussen de burger en de overheid en het vertrouwen van de burger in de instellingen staat onder druk. De overheid zit complex in elkaar. En de digitalisering brengt ons enerzijds veel vooruitgang, maar anderzijds krijgen we ook een groep burgers die moeilijker in interactie kan gaan met de overheid. De drang om als overheid steeds slanker en efficiënter te worden, kan de daadkracht bedreigen. Daarnaast vragen veel complexe problemen, zoals de klimaatproblematiek, de vluchtelingen- en opvangcrisis of de energiecrisis, meer dan een simpel antwoord of een simpele oplossing.”

“Als ombudsvrouw wil ik een brug slaan tussen de burger en de overheid, om met deze uitdagingen te kunnen omgaan. En dat in een optimale samenwerking met de Vlaamse administratie en ten dienste van het Vlaams Parlement. We dienen uiteindelijk allemaal dezelfde burger en willen allemaal het vertrouwen van deze burger verdienen en behouden.”

Wat zijn je ambities voor de Vlaamse Ombudsdienst?

“Op korte termijn wens ik verder te werken aan de slagkracht en de professionele werking van de Ombudsdienst. Ik wil samen met mijn team zorgen voor een optimale behandeling van alle klachten die we ontvangen en de burger maximaal verderhelpen. Een klacht is een signaal en vooral ook een uitnodiging om het in de toekomst beter te doen. De burger moet gehoord worden. Los van de individuele geschillenbeslechting wil ik via gerichte adviezen en doordachte aanbevelingen bijdragen aan een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving.”

“Op lange termijn hoop ik dat we als Ombudsdienst er zo mee in slagen om de kloof tussen de burger en de overheid te verkleinen en dankzij onze inspanningen mee te zorgen voor een nog meer burgergerichte, klantvriendelijke en toegankelijke werking van de Vlaamse overheid.”

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Lees verder

Scroll naar boven