Search in Vlaams Parlement

Bevoegdheden van Vlaanderen

Vlaanderen heeft heel wat bevoegdheden waarover het zelf mag beslissen. We kunnen de Vlaamse bevoegdheden verdelen in twee grote bevoegdheidsgroepen:

 

  • gemeenschapsbevoegdheden
  • gewestbevoegdheden
Gemengd gezin dat in de tuin poseert voor de foto

Gemeenschaps-bevoegdheden

Gemeenschapsbevoegdheden hebben betrekking op thema's die met mensen te maken hebben. Dit zijn:

Taalwetgeving

Het taalbeleid in Vlaanderen wordt geregeld in de organen van de Nederlandse Taalunie (de beleidsorganisatie van Nederland, Vlaanderen en Suriname voor de Nederlandse taal): het Comité van Ministers en de Interparlementaire Commissie.  Vlaanderen kan de volgende zaken regelen:

  • taalgebruik door de overheden
  • taalgebruik in het bedrijfsleven
Meerkoet op nest

Gewestbevoegdheden

Gewestbevoegdheden hebben betrekking op thema's die met het Vlaamse grondgebied te maken hebben. Dit zijn:

Scroll to top