Op woensdag 21 februari kwam het Vlaams Parlement bij elkaar in de plenaire vergadering. Wat stond er op de agenda? Eerst legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun actuele vragen voor aan de Vlaamse Regering. Daarna volgde er de bespreking en de stemming van drie ontwerpen van decreet en een voorstel van resolutie.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
  1. Actuele vragen

Bekijk hier de actuele vragen.

  1. Ontwerp van decreet: wijziging regelgeving naar aanleiding van nieuw openbaredienstencontract van De Lijn

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de decreten over de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn en over de basisbereikbaarheid te wijzigen. De regelgeving moet namelijk worden aangepast aan het openbaredienstencontract 2023-2027. Daarnaast zijn er onder andere ook wijzigingen nodig voor een meer efficiënte uitrol van het vervoer op maat.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Ontwerp van decreet: wijziging decreet tewerkstelling in de sportsector

Volgens de Vlaamse Regering moeten de bestaande regels over het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector op een aantal vlakken veranderen. Het doel? Het behouden en het aantrekken van meer bekwame werknemers binnen de sportsector. Sporters moeten namelijk een kwaliteitsvolle begeleiding krijgen.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Ontwerp van decreet: afwijking minimumdoelen voor de tweede en de derde graad van de Steinerscholen

De minimumdoelen of eindtermen omschrijven wat een leerling op het einde van een opleiding of cursus minimaal zou moeten kennen en kunnen. In juli 2023 werden de nieuwe eindtermen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs goedgekeurd. De Federatie van Steinerscholen deed een aanvraag om in beperkte mate af te wijken van een aantal van deze minimumdoelen. Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering die aanpassingen aan de eindtermen wettelijk vastleggen.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Voorstel van resolutie: dood Aleksej Navalny in Russisch strafkamp (spoedbehandeling)

Op 16 februari 2024 overleed de Russische opposant Aleksej Navalny in onduidelijke omstandigheden in een Siberisch strafkamp. Het westen reageerde geschokt. Met dit voorstel van resolutie wil het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering oproepen om haar afschuw uit te spreken over deze liquidatie en de Russische autoriteiten om opheldering vragen.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het voorstel van resolutie?

Herbekijk de vergadering

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll naar boven