Commissievergaderingen

Tijdens commissievergaderingen worden vragen, interpellaties, resoluties en decreten behandeld. De meeste commissievergaderingen zijn openbaar.

Huidige commissies en werkgroepen

Bijzondere commissie voor de evaluatie van de aanpak van seksueel misbruik in de Kerk en in andere gezagsrelaties in het algemeen en van de rol van instellingen en voorzieningen op het terrein van jeugd, welzijn en onderwijs in het bijzonder

Lees meer

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Lees meer

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Lees meer

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Lees meer

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Lees meer

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Lees meer

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Lees meer

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Lees meer

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Lees meer

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Lees meer

Commissie voor Onderwijs

Lees meer

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Lees meer

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Lees meer

Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering

Lees meer

Commissie voor Reglement en Samenwerking

Lees meer

Commissie voor de Vervolgingen

Lees meer

Controlecommissie voor Regeringsmededelingen

Lees meer

Deontologische Commissie

Lees meer

Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven

Lees meer

Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte

Lees meer

Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid

Lees meer

Commissie ad hoc

Lees meer

Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

Lees meer

Commissie Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

Lees meer

Werkgroep Institutionele Zaken

Lees meer

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

Lees meer

Speciale Commissies

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

Lees meer

Commissies van vorige zittingsperiodes

Ben je op zoek naar een of meerdere commissies uit het verleden? Bekijk dan hier het volledige overzicht.

Scroll naar boven