Het parlementaire reces zit erop. Na een welverdiende vakantie maken de Vlaamse volksvertegenwoordigers zich op voor de start van het nieuwe parlementaire jaar.  Het startschot vindt plaats op 27 september.  Op die dag legt Vlaams minister-president Jan Jambon tijdens de openingsvergadering  de jaarlijkse Septemberverklaring af. 

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Wat is de septemberverklaring?

Elk jaar, op de vierde maandag van september legt de Vlaamse regering de Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Daarin belicht de minister-president van Vlaanderen de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de begroting voor het volgende jaar.

De plenaire vergadering debatteert over deze verklaring, gewoonlijk op de woensdag nadat de verklaring is voorgelezen. Wanneer de bespreking van de Septemberverklaring is afgerond, stemt het parlement erover.

Minister-president Jan Jambon geeft startschot

Op maandag 27 september zal minister-president Jan Jambon in naam van de Vlaamse Regering de Septemberverklaring uitspreken tijdens de openingszitting van het Vlaams Parlement. Hiermee geeft hij het startschot van het nieuwe politieke jaar.

Ook in 2019 beet de de minister-president de spits af. Toen onderstreepte hij het belang van de Vlaamse veerkracht en stelde het Vlaamse relanceplan voor. Dat plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na de coronacrisis.

Waarover zal hij het in zijn nieuwe toespraak hebben? Volg de openingszitting live mee.

Jan Jambon regeerverklaring 2 oktober 2019

Septemberverklaring 2019: een unicum in de geschiedenis

Voor het eerst in de geschiedenis van het Vlaams Parlement vond de Septemberverklaring in 2019 niet plaats op het gebruikelijke moment. Er was toen namelijk nog geen Vlaamse Regering gevormd na de verkiezingen van 26 mei 2019. Daarom legde de Vlaamse Regering in het zittingsjaar 2019-2020 de Septemberverklaring uitzonderlijk af samen met de Regeringsverklaring op 2 oktober 2019. Herbekijk de septemberverklaring van 2019:

voorzitter Liesbeth Homans

Wat brengt de toekomst volgens de voorzitter?

"De voorbije twee jaar werden we geconfronteerd met een gezondheidscrisis die niemand had zien aankomen. Er is een nieuwe realiteit ontstaan. Niets zal nog hetzelfde zijn. Ook niet in het Vlaams Parlement."

In haar visietekst blikt voorzitter Liesbeth Homans terug op de vorige parlementaire jaren en laat ze haar licht schijnen op het nieuwe. Welke lessen trekt het Vlaams Parlement uit beide voorbije periodes en hoe ziet de verdere toekomst van het Vlaams Parlement er uit? 

Relevante thema's

Begroting

Vlaamse Regering

Vlaams Parlement

Lees verder

Scroll to top