Het Vlaams Parlement in het politieke landschap

Welke plaats neemt het Vlaams Parlement in binnen het politieke landschap van België? Het antwoord op die vraag hangt nauw samen met de ingewikkelde staatsstructuur van ons land. Hoe zit de vork aan de steel? 

Ingewikkeld ... Maar waarom?

De Belgische staatsstructuur is behoorlijk ingewikkeld, maar hoe komt dat? Om te beginnen heeft België heeft twee soorten deelstaten: gewesten en gemeenschappen. Die opdeling in gewesten en gemeenschappen kwam er omdat Vlamingen en Walen elk om andere redenen een federale staat wilden.

De Vlamingen streefden vooral naar culturele autonomie voor alle Nederlandstaligen, ook de Brusselse Vlamingen. Daarom werden drie gemeenschappen gevormd: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Het woord ‘gemeenschap’ verwijst naar de bevolkingsgroep, die eigen beslissingen moet kunnen nemen.

De Walen wilden vooral een eigen sociaal-economisch beleid kunnen voeren. Om die reden werden drie gewesten gevormd: het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het woord ‘gewest’ verwijst naar het grondgebied.

Gemeenschappen

Daarnaast is België verdeeld in een Vlaamse, een Franse en een Duitstalige Gemeenschap.

De Vlaamse Gemeenschap omvat alle inwoners van Vlaanderen en de Brusselse Vlamingen. Brusselse Vlamingen zijn de bewoners van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die Nederlands spreken.

De Franse Gemeenschap omvat alle inwoners van Wallonië en de Franstalige Brusselaars.

De Duitstalige Gemeenschap omvat alle inwoners van de negen Duitstalige gemeenten in het oosten van België.

Dit is een kaart van de gemeenschappen in België

Gewesten

Ten slotte is België nog eens verdeeld in drie gewesten: het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Vlaamse Gewest strekt zich uit over het grondgebied van de vijf Vlaamse provincies.

Het Waalse Gewest strekt zich uit over het grondgebied van de vijf Waalse provincies. Daarin liggen ook de negen Duitstalige gemeenten. Die vormen dus geen eigen gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest strekt zich uit over het grondgebied van de negentien gemeenten van Brussel.

De gewesten en gemeenschappen hebben een eigen parlement en een eigen regering.

Scroll naar boven