Op woensdag 25 oktober kwam het Vlaams Parlement bij elkaar in de plenaire vergadering. Wat stond er op de agenda? Eerst legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun actuele vragen voor aan de Vlaamse Regering. Daarna volgde er de bespreking en de stemming van drie ontwerpen van decreet, een voorstel van decreet en een nota van de Vlaamse Regering.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
  1. Actuele vragen

Bekijk hier de actuele vragen.

  1. Ontwerp van decreet: wijziging lokale en provinciale kiesregelgeving

Het ontwerp van decreet moet de lokale en de provinciale kiesregelgeving wijzigen. Hiermee wordt de juridische basis gelegd voor de organisatie van de lokale en de provinciale verkiezingen van oktober 2024. Het zal ook enkele bepalingen wijzigen voor de installatie van de lokale bestuursorganen na de verkiezingen.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Ontwerp van decreet: ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling buitenlandse werkkrachten

Tijdens de zomer van 2022 kwam aan het licht dat op een grote bouwwerf van het chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven slachtoffers van mensenhandel illegaal werden tewerkgesteld. Het dossier-Borealis leidde tot heel wat parlementaire vragen en een ontwerp van decreet. De Vlaamse Regering wil een einde maken aan de illegale tewerkstelling en de malafide constructies. Het ontwerp van decreet voert een ‘zorgvuldigheidsplicht’ in, die hoofdaannemers verplicht bepaalde gegevens op te vragen bij onderaannemers. Dat moet de ketenaansprakelijkheid verbeteren.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Ontwerp van decreet: nieuw handhavingskader Werk en Sociale Economie

Met een nieuw handhavingskader Werk en Sociale Economie wil de Vlaamse Regering de strijd tegen sociale fraude verbeteren. Om het bestaande sanctioneringskader efficiënter en effectiever te maken, wordt er in het ontwerp van decreet een actualisering voorgesteld. Daarnaast bevat het enkele wijzigingen om de strijd tegen de sociale fraude te optimaliseren.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Voorstel van decreet: wijziging Vlaamse Codex Wonen - spoedbehandeling

De indieners van het voorstel van decreet willen de Vlaamse Codex Wonen wijzigen omdat de Gegevensbeschermingsautoriteit opmerkte dat er geen bewaartermijn werd vastgesteld voor de persoonsgegevens van aanvragers. Verder was het niet duidelijk welke concrete doeleinden het centraal woningregister precies voor ogen heeft. Het voorstel van decreet moet dat explicieter formuleren.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het voorstel van decreet?

  1. Nota Vlaamse Regering: gezondheidsdoelstelling derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

Zelfdoding is een complex probleem en er is nooit één oorzaak of verklaring. Evenmin zijn er eenvoudige manieren om zelfdoding te voorkomen. Jarenlang wetenschappelijk onderzoek en decennialange ervaringen in de preventie en de hulpverlening leverden al veel kennis op. Het is deze kennis die de basis vormt voor het uitwerken van een wetenschappelijk onderbouwd preventiebeleid. Het tweede Vlaams Actieplan en de bijhorende Gezondheidsdoelstelling voor Suïcidepreventie liepen tot eind 2020. De Vlaamse Regering diende een nieuw actieplan met gezondheidsdoelstelling in voor de periode 2022-2030, waarover de plenaire vergadering zich uitsprak.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over de nota van de Vlaamse Regering

Herbekijk de vergadering

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll to top