Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 41

24 april 2024 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken zullen besproken worden tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Ondersteuning omgevingsverenigingen en -projecten – Ontwerp van decreet, Implementatie Kaderdecreet Vlaamse Handhaving – Ontwerp van decreet, Preventieve gezondheidsbeleid – Ontwerp van decreet , Oprichting Rode Kruis-Vlaanderen -  Ontwerp van decreet, Verzameldecreet waterwetgeving – Ontwerp van decreet, Wijziging regelgeving voor complexe projecten – On...

17 april 2024 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Vrijwillige gemeentefusies – Ontwerpen van decreet, Wijziging decreet Jeugddelinquentierecht – Ontwerp van decreet, Wijziging decreten Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang – Ontwerp van decreet, Buurtdiensten en -banen – Ontwerp van decreet, Verzameldecreet Onderwijs XXXIV  - Ontwerp van decreet, Activering leefloongerechtigden via verplichte inschrijving bij VDAB...

27 maart 2024 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Instemming met luchtvervoersovereenkomsten – Ontwerpen van decreet, Instemming met Saint-Denisverdrag inzake veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen – Ontwerp van decreet, Wijziging decreet Lokaal Cultuurbeleid en subsidiedecreten sociaal-cultureel volwassenenwerk en kernorganisaties om de digitale transformatie van de c...

20 maart 2024 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Preventie gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en schadelijke polarisatie – Ontwerp van decreet, Wijziging Gelijkekansendecreet – Ontwerp van decreet, Ondersteuning sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen - Ontwerp van decreet, Actualisering Codex Hoger Onderwijs - Ontwerp van decreet

13 maart 2024 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over herstructurering Van Hool, Actuele vragen, Stimuleren veilig sportklimaat - Ontwerp van decreet, Professioneel rijonderricht - Voorstel van decreet, Betaalbaarheidsmonitor woonzorgcentra – Voorstel van resolutie, Aanpak ouderenmis(be)handeling - Voorstel van resolutie

6 maart 2024 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Nieuw decreet bovenlokale cultuurwerking - Ontwerp van decreet, Nieuw Amateurkunstendecreet - Ontwerp van decreet, Nieuwe regeling inzake vervreemden onroerende domeingoederen en vestigen/vervreemden zakelijke rechten door Vlaamse overheid - Ontwerp van decreet, Instelling uniform kotlabel en wijziging regelgeving geconventioneerde verhuur - Ontwerp van decreet

28 februari 2024 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijzigingsdecreet over organisatie van eerstelijnszorg voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood, zorgraden en verwerking persoonsgegevens – Ontwerp van decreet, Intra-Belgische samenwerkingsakkoorden inzake slachtofferzorg – Ontwerpen van instemmingsdecreet, Investeringsverplichting audiovisuele werken – Ontwerp van decreet, Structurele verankering Blue Deal ...

21 februari 2024 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging regelgeving naar aanleiding van nieuw openbaredienstencontract 2023-2027  De Lijn - Ontwerp van decreet, Wijziging decreet tewerkstelling in de sportsector - Ontwerp van decreet, Afwijking minimumdoelen secundair voor Steinerscholen - Ontwerp van decreet, Dood Aleksej Navalny in Russisch strafkamp - Voorstel van resolutie

7 februari 2024 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging decreet op begraafplaatsen en lijkbezorging - Ontwerp van decreet, Wijziging regelgeving regionale televisieomroeporganisaties - Ontwerp van decreet, Ondersteuning en zorg voor mensen met een intersekseconditie - Voorstel van resolutie

31 januari 2024 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging decreet op begraafplaatsen en lijkbezorging - Ontwerp van decreet

24 januari 2024 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging decreet op begraafplaatsen en lijkbezorging - Ontwerp van decreet, Wijziging Mediadecreet wegens uitvoering Europese digitaledienstenverordening – Ontwerp van decreet, Programmatische aanpak stikstof - Voorstel van Stikstofdecreet

10 januari 2024 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over De Lijn, Actuele vragen, Benoeming Vlaamse ombudsvrouw

20 december 2023 9 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Voorzetting plenaire begrotingsdebat over begroting 2024, Regeling partijfinanciering - Voorstel tot Reglementswijziging, Bevordering integriteitsbeoordeling door openbaar bestuur - Ontwerp van decreet, Israëlisch-Palestijns conflict en oorlog in Gaza - Voorstellen van resolutie, Overgangsmaatregelen vergunningen in kader van Programmatische Aanpak Stikstof - Voorstel van decreet

19 december 2023 13 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Eedaflegging nieuw parlementslid, Plenair debat over begroting 2024

13 december 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over verdere uitrol basisbereikbaarheid en gevolgen voor werking De Lijn, Actuele vragen, Algemene rekening 2022 - Ontwerp van decreet, Samenwerkingsakkoord beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten - Instemmingsdecreet, Uitgifte wijk-werkcheques - Ontwerp van decreet, Integratie Farys en De Watergroep in Waterunie Operator - Voorstel van decreet, Noodzak...

6 december 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over PISA 2022 en de dalende onderwijskwaliteit, Actuele vragen, Grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs - Ontwerp van decreet, Beheer historische kasteeltuinen en -parken - Voorstel van resolutie

29 november 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Diverse wijzigingen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Ontwerp van decreet,  

Scroll naar boven