Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 46

14 juli 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Onderzoekscommissie veiligheid kinderopvang – Bespreking eindverslag

13 juli 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Onderzoek naar oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in Oekraïne - voorstel van resolutie, Derde nooddecreet voor onderwijs aan Oekraïense leerlingen

13 juli 2022 10.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Wijziging decreet integraal waterbeleid, Jobbonus plus voor startende zelfstandigen - ontwerp van decreet, Fusies energie-intercommunales - voorstel tot wijzing van het Energiedecreet, Optimaliseren studie-efficiëntie hoger onderwijs - ontwerp van decreet

6 juli 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Herwaardering lerarenambt: ontwerp van decreet, Machtigingsdecreet uitstap uit Unia

6 juli 2022 10.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Begrotingscontrole 2022, Oprichting platform Vitalink: ontwerp van decreet, Verzameldecreet Onderwijs XXXII, Werk- en zorgtrajecten: ontwerp van decreet, Diverse onderwijsmaatregelen: ontwerp van decreet,  

29 juni 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging decreet 'Iedereen verdient vakantie', Bescherming bossen en natuurbeheer openbare domeinen: ontwerp van Bosuitbreidingsdecreet, Wijziging Vlaamse Codex Overheidsfinanciën: ontwerp van decreet, Wijziging Groeipakketdecreet: ontwerp van decreet, Bescherming en versterking van de Europese lgbtqi+-vrijheidszone: voorstel van resolutie

22 juni 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Waterbeleid: ontwerp van wijzigingsdecreet, Overheveling buitengewone internaten van Onderwijs naar Welzijn - ontwerp van decreet, Hertekening inburgeringsbeleid - ontwerp van decreet, Relancemaatregelen in het onderwijs - ontwerp van decreet, Ondersteuning G-sport: voorstel van resolutie

15 juni 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Bilaterale luchtvaartakkoorden met Guinee, Australië en Burkina Faso - ontwerpen van instemmingsdecreet, Vervroegde uitfasering verwarming met aardgas voor nieuwbouwwoningen - voorstel van decreet

8 juni 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging Onroerenderfgoeddecreet - implementatie Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid, Duaal leren - wijzigingsdecreet

1 juni 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat leerprestaties en lerarentekort, Actuele vragen, Verplicht uittreksel uit strafregister voor omgang met minderjarigen: ontwerp van decreet, Organisatie zomerscholen: ontwerp van decreet, Elektronische tolheffingssystemen wegverkeer: omzetting EU-richtlijn, Tweede nooddecreet voor onderwijs aan Oekraïense leerlingen

25 mei 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Uitvoering stikstofakkoord - actualiteitsdebat, Actuele vragen, Diverse maatregelen mbt herstructurering beleidsveld Wonen - ontwerp van decreet, Aanpassing Mediadecreet - omzetting Europese Toegankelijkheidsrichtlijn, Uitvoering stikstofakkoord - voorstel van decreet, Artificiële intelligentie (AI) in Vlaanderen - voorstel van resolutie

18 mei 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Eedaflegging nieuwe Vlaamse minister en nieuw parlementslid, Actuele vragen, Invoering jobbonus: ontwerp van decreet, Aanpassing Bodemdecreet en Materialendecreet, Update intra-Belgisch afsprakenkader over buitenlands beleid: voorstel van resolutie

11 mei 2022 13.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Toespraak EU-commissaris Olivér Várhelyi - Europees nabuurschaps- en uitbreidingsbeleid, Motie belangenconflict tegen verplichte vaccinatie gezondheidszorgbeoefenaars

4 mei 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijzigingsdecreet organisatie buitenschoolse opvang en activiteiten, Geïntegreerde lening Energie en Wonen - voorstel van decreet, Verzet tegen uitvoering doodstraf professor Djajali in Iran

27 april 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Instemmingsverdragen internationale erkenning diploma's hoger onderwijs , Moratorium verkoopbare sociale huurwoningen: voorstel van decreet, Nooddecreet afwijkingen omgevingsvergunningsplicht n.a.v. Oekraïnecrisis

20 april 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging nieuw parlementslid, Actualiteitsdebat Oosterweelwerken na nieuw arrest Raad van State, Actuele vragen, Verbeteren toegankelijkheid publieke gebouwen en ruimte - Voorstel van resolutie, Nooddecreet onderwijs n.a.v. Oekraïnecrisis

30 maart 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Onderzoekscommissie PFAS-PFOS – Bespreking eindverslag, Actuele vragen, Verbod op elektrische trainingshalsbanden voor dieren - Ontwerp van decreet

23 maart 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Duale opleidingen volwassenenonderwijs: ontwerp van decreet, Wijziging W&I-decreet, Wantoestanden kinderopvang - Samenstelling en benaming onderzoekscommissie

16 maart 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Aanpassing Energiedecreet (derde verzameldecreet Energie) - Ontwerp van decreet, Verdere ontsluiting haven Zeebrugge en schrappen reservatiestrook Schipdonkkanaal - Voorstel van resolutie, Nooddecreet tijdelijke huisvesting Oekraïense vluchtelingen, Motie tot oprichting onderzoekscommissie kinderopvang

9 maart 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over de oorlog in Oekraïne, Actuele vragen, Wijziging diverse decreten naar aanleiding van de oprichting van het Agentschap Justitie en Handhaving, Fusie havens van Antwerpen en Zeebrugge - Voorstel van decreet, Motie onderzoekscommissie naar wantoestanden kinderopvang

24 februari 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over stikstof- en bouwshiftakkoord, Afschaffing Covid Safe Ticket - voorstellen van resolutie, Veroordeling Russische inval in Oekraïne

23 februari 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Verklaring Vlaamse Regering over stikstof- en bouwshiftakkoord, Actualiteitsdebat over veiligheid in de kinderopvang, Actuele vragen, Wijziging Havendecreet in uitvoering van EU-Havenverordening - ontwerp van decreet, Oprichting Vervoersautoriteit - ontwerp van decreet, Uitvoering maatregelen onderwijscao's - ontwerp van decreet, Hulpmiddelen voor personen met een beperking: voorstel v...

16 februari 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Inschrijvingsrecht scholen Vlaamse Rand en Brussel - ontwerpen van decreet

9 februari 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging Logiesdecreet na evaluatie, Subsidiëring jeugdverblijven - ontwerp van decreet, Vlaams Audiovisueel Fonds: decreetswijziging, Voorstel van resolutie ondersteuning brede cultuursector tijdens en na corona

2 februari 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Verzwaring strafmaat voor dierenmishandeling - ontwerp van decreet, Wijziging Mediadecreet - Hervorming raad van bestuur VRT, Wijziging Inschrijvingsdecreet onderwijs, Wijzigingsdecreet Agentschap Opgroeien, Nooddecreet corona onderwijs IX, Rechten Catalaanse parlementsleden

26 januari 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Studie naar impact migratie op Vlaamse economie en financiën - Voorstel van resolutie, Wijziging Energiedecreet - Maximale termijn optreden netbeheerder als noodleverancier , Wijziging decreet COVID Safe Ticket

19 januari 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over woonbeleid Vlaamse Regering, Actuele vragen, Waarborg bruiklenen tijdelijke tentoonstellingen (ontwerp van Indemniteitsdecreet), Binnenvaart en Vlaamse waterwegen - ontwerp van Scheepvaartdecreet

12 januari 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Individueel maatwerk: ontwerp van decreet, Beurzenprogramma Vlaamse topstudenten: ontwerp van decreet, Aanpassing VDAB-decreet, Mogelijke impact personeelsbesparingen Vlaamse overheid - Moties onderzoek Rekenhof

22 december 2021 19.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Voortzetting plenaire debat over begroting 2022, Dringende steunmaatregelen jeugdsector wegens COVID-19-pandemie, Hoofdelijke stemmingen

21 december 2021 10.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Ondersteuning cultureelerfgoedwerking - Ontwerp van decreet, Verzameldecreet Mobiliteit - Ontwerp van decreet, Wijziging samenwerkingsakkoord Luchtvaart - Ontwerp van decreet, Digitaal of hybride vergaderen provinciebesturen - Voorstel van decreet

15 december 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Tweede verzameldecreet Energie: ontwerp van decreet, Ondersteuning ouders van levenloos geboren kind: voorstel van resolutie, Begroting VREG

8 december 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Nieuw DBFM-programma Scholen van Vlaanderen - ontwerp van decreet, Bescherming dienstenchequewerknemers - ontwerp van decreet, Generieke waarborgregeling ondernemingen: ontwerp van decreet, Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs: voorstel van resolutie, Belang binnenluchtkwaliteit in strijd tegen COVID-19

1 december 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over mogelijke fraude bij contactopsporing, Actuele vragen, Ondersteuning onderwijs tijdens vierde coronagolf, Moties onderzoek Rekenhof naar contactopsporing

24 november 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Beëindiging bilaterale investeringsovereenkomsten tussen EU-lidstaten, Instemmingsdecreet Europees Stabiliteitsmechanisme

17 november 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Algemene rekening 2020, Uniek loket voor energie- en renovatiepremie, Oprichting Vlaams subsidieregister, Aanpassingen Vlaamse Codex Fiscaliteit,  

10 november 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Nieuwe klimaatmaatregelen Vlaamse Regering, Actuele vragen, Intergewestelijke samenwerking sociale inspectiediensten

29 oktober 2021 10.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Uitbreiding gebruik Covid Safe Ticket - Instemming met samenwerkingsakkoord en voorstel van decreet

27 oktober 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging Energiedecreet - noodleveranciers , PFAS-bloedwaarden bij omwonenden 3M Zwijndrecht, Stemmingen over moties

20 oktober 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over het lerarentekort, Actuele vragen, Erkenning lokale geloofsgemeenschappen, Verbod op plaatsing of vervanging van stookolieketel vanaf 2022

6 oktober 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Optimalisering structuren G-sport  - ontwerp van decreet, Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Brussel over arbeidsmobiliteit, Nieuwe regelgeving inzake beroepskaarten voor niet-EU-burgers, Mogelijke toetreding private partners tot lokale publieke zorginstellingen, Vrouwenrechten in Afghanistan

29 september 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Plenair debat over Septemberverklaring Vlaamse Regering, Instemming met nieuw intra-Belgisch samenwerkingsakkoord inzake Covid Safe Ticket en andere coronacertificaten en -formulieren, Wijziging statuut Vlaamse volksvertegenwoordiger

27 september 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Opening parlementaire zitting 2021-2022, Eedaflegging nieuw parlementslid, Verkiezing van het Bureau en toespraak voorzitter, Septemberverklaring Vlaamse Regering

Scroll to top