Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 46

27 oktober 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken zullen besproken worden tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Stemmingen over moties

20 oktober 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over het lerarentekort, Actuele vragen, Erkenning lokale geloofsgemeenschappen, Verbod op plaatsing of vervanging van stookolieketel vanaf 2022

6 oktober 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Optimalisering structuren G-sport  - ontwerp van decreet, Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Brussel over arbeidsmobiliteit, Nieuwe regelgeving inzake beroepskaarten voor niet-EU-burgers, Mogelijke toetreding private partners tot lokale publieke zorginstellingen, Vrouwenrechten in Afghanistan

29 september 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Plenair debat over Septemberverklaring Vlaamse Regering, Instemming met nieuw intra-Belgisch samenwerkingsakkoord inzake Covid Safe Ticket en andere coronacertificaten en -formulieren, Wijziging statuut Vlaamse volksvertegenwoordiger

27 september 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Opening parlementaire zitting 2021-2022, Eedaflegging nieuw parlementslid, Verkiezing van het Bureau en toespraak voorzitter, Septemberverklaring Vlaamse Regering

19 juli 2021 13.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Instemming met samenwerkingsakkoord coronacertificaten - versterking controle op terugkerende reizigers, Actualiteitsdebat watersnood, Wijziging Preventiedecreet en decreet contactonderzoek COVID-19

14 juli 2021 18.45u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Gevolg evaluatie groeipakket - voorstel van resolutie, Nieuw openbaredienstcontract De Lijn - voorstel van resolutie, Werkgelegenheidsconferentie - voorstel van resolutie, Hoofdelijke stemmingen

14 juli 2021 14.45u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Mogelijke toetreding private partners tot lokale publieke zorginstellingen,  

7 juli 2021 19.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Verzameldecreet Onderwijs XXXI, Wijzigingsdecreet Wonen, Hoofdelijke stemmingen

30 juni 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging Bestuursdecreet: hergebruik overheidsinformatie (open data) - omzetting Europese PSI-richtlijn , Aanpassing Mediadecreet - omzetting Europees Wetboek voor Elektronische Communicatie (EWEC), Vlaamse inbreng in Europese digitalisering: voorstel van resolutie, Belang ventilatie en filtratie voor betere binnenluchtkwaliteit: voorstel van resolutie

23 juni 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging Bestuursdecreet: hergebruik overheidsinformatie (open data) - omzetting Europese PSI-richtlijn , Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verwerking RSZ-persoonsgegevens in strijd tegen COVID-19, Totaalaanpak kindermishandeling

16 juni 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over regeringsstandpunt aanpak PFOS-dossier Zwijndrecht, Actuele vragen, Wijziging regelgeving Vlaamse Sociale Bescherming, Coronaveiligheid poetshulpen via dienstencheques, Aanpassing antidopingdecreet, Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten: wijzigingsdecreet, Geweld en discriminatie lgbtqi+-personen: voorstel van resolutie, Stemming over motie onderzoek naar PFOS-v...

9 juni 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Uitbreiding mogelijkheden voor zorgwoningen, Motie belangenconflict en voorstel van resolutie mbt federaal ontwerp van pandemiewet, Motie onderzoekscommissie naar PFOS-vervuiling Oosterweelwerf

2 juni 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Correctie dubbele aanrekening netkosten voor eigenaars zonnepanelen, Ontwikkeling duurzame en geïntegreerde aqua- en maricultuur in Vlaanderen, Ondersteuning korte keten landbouw

26 mei 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Gegarandeerde minimale dienstverlening De Lijn bij stakingen

19 mei 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging procedures Raad voor Vergunningsbetwistingen, Nieuwe geweldescalatie Israëlisch-Palestijns conflict - voorstellen van resolutie

12 mei 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Investeringsbeschermingsovereenkomst EU-Vietnam, Machtiging deelname Vlaamse diensten aan casusoverleg lokale integrale veiligheidscellen radicalisme (LIVC R), Erkenning beroepskwalificaties - omzetting Europese richtlijn, Kernversterkend handelsbeleid

5 mei 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Nieuw parlementslid, Toespraak EU-commissaris Dubravka Šuica - Conferentie over de toekomst van Europa, Actuele vragen, Wijziging decreet amateurkunsten, Wijziging Energiedecreet - uitrol digitale meter

28 april 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Instemmingsdecreet IAO-verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk , Nooddecreet corona onderwijs VII

21 april 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Nieuw Kunstendecreet, In commissie verworpen voorstellen van resolutie - Beslissing aanvatten plenaire bespreking, Historische liften, Moties onderzoek Rekenhof naar subsidies

31 maart 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging Energiedecreet - omzetting Europese richtlijnen, Diverse technische wijzigingen Vlaamse Codex Fiscaliteit, Intra-Belgisch samenwerkingsakkoord voor gebruik SURE, Gegevensverwerking vaccinaties tegen COVID-19 en gegevensoverdracht voor handhaving verplichte quarantaine of testen binnenkomende reizigers - rechtstreekse behandeling ontwerpen van decreet

17 maart 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging antidiscriminatieregelgeving, Tariefverlaging non-profitlegaten en non-profitschenkingen - invoering vriendenerfenis, Wijziging Mediadecreet - omzetting nieuwe Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD), Wijziging Energiedecreet - veralgemening terugleververgoeding

3 maart 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen (deel 1), Actualiteitsdebat aanpak stikstofproblematiek, Actuele vragen (deel 2), Voorstel van resolutie relaties met Taiwan, Nooddecreet remediëring leerachterstand door corona

24 februari 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Decreetswijziging Vlaamse Rand, Wijzigingen Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) en Materialendecreet - omzetting Europese richtlijnen, Neven- en herbestemming kerkgebouwen: voorstel van resolutie, Decreetswijziging toezicht op Vlaamse Gemeenschapscommissie, Decreetswijziging omgevingshandhaving: overheveling taken, Spoedbehandeling decreet noodleningen sportsect...

10 februari 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Decreetswijziging radiolandschap, Nieuwe eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs, Nooddecreet corona onderwijs VI

27 januari 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Dierenwelzijn: uitdoofbeleid en verbod gebruik paarden en pony's op kermissen - uniforme vergoedingsregeling dierenasielen, Uitbreiding loopbaancheques voor niet-actieven

20 januari 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over vernietiging regeling terugdraaiende teller voor eigenaars zonnepanelen, Actuele vragen

13 januari 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Protesten na presidentsverkiezingen Wit-Rusland

6 januari 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat opvolging terugkerende reizigers en controle quarantainemaatregelen, Actuele vragen, Fusie luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) Antwerpen en LOM Oostende-Brugge

16 december 2020 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over realiseren bouwshift, Actuele vragen, Wijziging decreet ondersteuning bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur, Wijziging regelgeving inzake handhaving quarantaine in kader van COVID-19, Aanbevelingen Coronacommissie voor beleidsdomein Onderwijs, Nooddecreet corona onderwijs V

9 december 2020 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Tweede aanpassing begroting 2020, Dotatie VREG voor 2021, Heroverweging relaties EU - Turkije, Conflict Tigray-Ethiopië

2 december 2020 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Omvorming Vlaams Energieagentschap (VEA) naar Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), Voorstel tot oprichting onderzoekscommissies over aanpak coronacrisis in woonzorgcentra en over VRT, Opheffing verbod op plaatsen budgetmeters tijdens coronacrisis, Resolutie geplande kilometerheffing Brussel

25 november 2020 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat personeelsuitval woonzorgcentra, Actuele vragen, Winwinlening: uitbreiding met Vriendenaandeel in kader van aanpak coronacrisis, Eenmalige toeslag kinderbijslag, Resolutie doodstraf professor Ahmadreza Djalali, Rouwhulde Willy Kuijpers

18 november 2020 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Spoedbehandeling voorste van resolutie met aanbevelingen coronabeleid in beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Instemmingsdecreet met intergewestelijk samenwerkingsakkoord voor uitvoering Europese richtlijnen inzake luchtkwaliteit, Rouwhulde erevoorzitter Rik Boel

12 november 2020 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging CDNI-verdrag - ontgassing binnenvaartschepen, Wijziging Vlaamse Codex Fiscaliteit - aangifte automatische ontspanningstoestellen

28 oktober 2020 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat bijkomende coronamaatregelen, Actuele vragen, Wijziging samenwerkingsakkoord adoptie, Wijziging Energiedecreet, Tijdelijke capaciteitsverhoging crematoria, Nooddecreet corona onderwijs IV en flankerende maatregelen

Scroll to top