Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 47

29 maart 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Verzameldecreet Mobiliteit en Openbare Werken III - Ontwerp van decreet, Samenwerkingsakkoord screeningsmechanisme buitenlandse investeringen - Ontwerp van instemmingsdecreet, Veiligheid, zorgkwaliteit,subsidiëring en betaalbaarheid ouderenzorg - Motie tot oprichting van een onderzoekscommissie

22 maart 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Hybride onderwijs in secundair - Ontwerp van decreet, Samenwerkingsakkoord gegevensbank Sciensano voor contactopsporing - Ontwerp van instemmingsdecreet, Veroordeling Oegandese antihomowet - Voorstel van resolutie

15 maart 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Integratie  Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen in de Vlaamse bestuursrechtscolleges - Ontwerp van decreet, Wijziging decreet justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand - Ontwerp van decreet, Samenwerkingsakkoord Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht - Instemmingsdecreet

8 maart 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Kunst en cultuurgoederen als erfbelasting - Ontwerp van decreet, Nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk – Ontwerp van decreet,  

1 maart 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over ontwikkelingen in het stikstofdossier, Actuele vragen, Doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring - Ontwerp van decreet , Afschaffing leur- en kermiskaart – Ontwerp van decreet, Positie SWT-ers - Voorstel van resolutie

15 februari 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijzigingen decreet Lokaal Bestuur - ontwerp van decreet, Sectorconvenants en intersectorale convenants in kader van werkgelegenheidsbeleid – ontwerp van decreet, Erkenning van Holodomor (hongersnood in Oekraïne 1932-1933) als genocide - voorstel van resolutie, Toetredingsgesprekken Europese Unie met Westelijke Balkanlanden – voorstel van resolutie, Motie onderzoek Rek...

8 februari 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Normenkader voor tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten – Voorstel van decreet, Ontbrekende ratificaties van handels- en investeringsverdragen Europese Unie - Voorstel van resolutie

1 februari 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Regiovorming - Ontwerp van decreet, Wijziging decreet basisonderwijs - Rol centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's), Wijziging decreet Lokaal Bestuur - Verplichte deontologische commissie, Benoeming leden raad van bestuur Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)

25 januari 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Moties tot besluit van interpellaties over toekennen deelbudgetten aan mensen met een handicap,  

18 januari 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over nieuwe studie KU Leuven betreffende dalende onderwijskwaliteit, Actuele vragen, Anomalie bij toekenning uitzonderlijke schooltoeslag in kader van groeipakket – Voorstel van resolutie

11 januari 2023 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging nieuw parlementslid, Actuele vragen, Verzoekschriften - verslagen

21 december 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging Energiedecreet – Ontwerp van decreet, Uitbreiding energiedelen appartementsgebouwen – Voorstel van decreet, Verbouwlening voor werken aan gemeenschappelijke delen - Voorstel van decreet

21 december 2022 10 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging nieuw parlementslid, Premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en  leerlingenpremie alternerende opleiding – Ontwerp van decreet, Nieuw nooddecreet Oekraïne-onderwijs IV- Voorstel van decreet, Noodleningen en -steun aan georganiseerde sportsector wegens gestegen energie-uitgaven - Voorstel van decreet, Russische Federatie staatsspons...

14 december 2022 19 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Voortzetting plenair debat over begroting 2023, Hoofdelijke stemmingen

7 december 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Diverse wijzigingen Vlaamse Codex Fiscaliteit – Ontwerp van decreet, Regiovorming - Ontwerp van decreet, Vorming woonmaatschappijen – Vrijstelling informatieverplichtingen en formaliteiten, Dotatie VREG voor 2023

30 november 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Instrumentendecreet – Ontwerp van decreet, Oprichting Vlaams  Datanutsbedrijf - Ontwerp van decreet, Ontwikkelingsmogelijkheden woonreservegebieden – Voorstel van decreet

23 november 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Algemene rekening 2021 en tweede begrotingsaanpassing 2022, Verplichte installatie zonnepanelen voor grootverbruikers - Voorstel van decreet, Extra sociale toeslag kwetsbare gezinnen - Voorstel van decreet

16 november 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over mistoestanden kinderopvang , Actuele vragen, Bescherming klokkenluiders - Omzetting Europese richtlijn, Wijziging Mediadecreet - Herverdeling vrijgekomen FM-frequenties

9 november 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Structurele gegevensdeling met lokale besturen in kader van groeipakket - Ontwerp van decreet, Instemmingsdecreten gemeenschappelijke luchtvaartruimte Europese Unie met Armenië, Oekraïne en Qatar, Reorganisatie Vlaamse Belastingsdienst - Ontwerp van decreet, Her- of nevenbestemming (voormalige) parochiekerken - Ontwerp van decreet

26 oktober 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Oprichting Vlaams Mensenrechteninstituut - Ontwerp van decreet, Wetsontwerp regeling artsenquota - Motie belangenconflict, Voorrang bij inschrijvingen secundair Nederlandstalig onderwijs Brussel - Voorstel van decreet

19 oktober 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Strijd tegen kinderarmoede - Actualiteitsdebat, Actuele vragen, Invoering ondersteuningstoeslag in groeipakket - ontwerp van decreet, Wijziging decreet Integraal Waterbeleid - Nieuwe taken Aquafin, Verzoek tot opheffing parlementaire onschendbaarheid Vlaams volksvertegenwoordiger, Eénmalige verhoging jobbonus - Voorstel van decreet

12 oktober 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Omschrijving buurtwerken of -diensten: ontwerp van decreet, Uitvoering decreet Basisbereikbaarheid: motie onderzoek Rekenhof

5 oktober 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Hongersnood en humanitaire crisis Hoorn van Afrika - Voorstel van resolutie, Russische schijnreferenda en annexaties in Oekraïne - Voorstel van resolutie, Protesten tegen regime en mensenrechtenschendingen in Iran nav dood Mahsa Amini - Voorstellen van resolutie,  

1 oktober 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Plenair debat over Septemberverklaring Vlaamse Regering, Indexering huurprijzen

26 september 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Opening parlementaire zitting 2022-2023, Eedaflegging nieuw parlementslid, Verkiezing van het Bureau en toespraak voorzitter, Verklaring Vlaamse Regering

14 juli 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Onderzoekscommissie veiligheid kinderopvang – Bespreking eindverslag

13 juli 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Onderzoek naar oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in Oekraïne - voorstel van resolutie, Derde nooddecreet voor onderwijs aan Oekraïense leerlingen

13 juli 2022 10 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Wijziging decreet integraal waterbeleid, Jobbonus plus voor startende zelfstandigen - ontwerp van decreet, Fusies energie-intercommunales - voorstel tot wijzing van het Energiedecreet, Optimaliseren studie-efficiëntie hoger onderwijs - ontwerp van decreet

6 juli 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Herwaardering lerarenambt: ontwerp van decreet, Machtigingsdecreet uitstap uit Unia

6 juli 2022 10 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Begrotingscontrole 2022, Oprichting platform Vitalink: ontwerp van decreet, Verzameldecreet Onderwijs XXXII, Werk- en zorgtrajecten: ontwerp van decreet, Diverse onderwijsmaatregelen: ontwerp van decreet,  

29 juni 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging decreet 'Iedereen verdient vakantie', Bescherming bossen en natuurbeheer openbare domeinen: ontwerp van Bosuitbreidingsdecreet, Wijziging Vlaamse Codex Overheidsfinanciën: ontwerp van decreet, Wijziging Groeipakketdecreet: ontwerp van decreet, Bescherming en versterking van de Europese lgbtqi+-vrijheidszone: voorstel van resolutie

22 juni 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Waterbeleid: ontwerp van wijzigingsdecreet, Overheveling buitengewone internaten van Onderwijs naar Welzijn - ontwerp van decreet, Hertekening inburgeringsbeleid - ontwerp van decreet, Relancemaatregelen in het onderwijs - ontwerp van decreet, Ondersteuning G-sport: voorstel van resolutie

15 juni 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Bilaterale luchtvaartakkoorden met Guinee, Australië en Burkina Faso - ontwerpen van instemmingsdecreet, Vervroegde uitfasering verwarming met aardgas voor nieuwbouwwoningen - voorstel van decreet

8 juni 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging Onroerenderfgoeddecreet - implementatie Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid, Duaal leren - wijzigingsdecreet

1 juni 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat leerprestaties en lerarentekort, Actuele vragen, Verplicht uittreksel uit strafregister voor omgang met minderjarigen: ontwerp van decreet, Organisatie zomerscholen: ontwerp van decreet, Elektronische tolheffingssystemen wegverkeer: omzetting EU-richtlijn, Tweede nooddecreet voor onderwijs aan Oekraïense leerlingen

25 mei 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Uitvoering stikstofakkoord - actualiteitsdebat, Actuele vragen, Diverse maatregelen mbt herstructurering beleidsveld Wonen - ontwerp van decreet, Aanpassing Mediadecreet - omzetting Europese Toegankelijkheidsrichtlijn, Uitvoering stikstofakkoord - voorstel van decreet, Artificiële intelligentie (AI) in Vlaanderen - voorstel van resolutie

18 mei 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Eedaflegging nieuwe Vlaamse minister en nieuw parlementslid, Actuele vragen, Invoering jobbonus: ontwerp van decreet, Aanpassing Bodemdecreet en Materialendecreet, Update intra-Belgisch afsprakenkader over buitenlands beleid: voorstel van resolutie

11 mei 2022 13 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Toespraak EU-commissaris Olivér Várhelyi - Europees nabuurschaps- en uitbreidingsbeleid, Motie belangenconflict tegen verplichte vaccinatie gezondheidszorgbeoefenaars

4 mei 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijzigingsdecreet organisatie buitenschoolse opvang en activiteiten, Geïntegreerde lening Energie en Wonen - voorstel van decreet, Verzet tegen uitvoering doodstraf professor Djajali in Iran

27 april 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Instemmingsverdragen internationale erkenning diploma's hoger onderwijs , Moratorium verkoopbare sociale huurwoningen: voorstel van decreet, Nooddecreet afwijkingen omgevingsvergunningsplicht n.a.v. Oekraïnecrisis

20 april 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging nieuw parlementslid, Actualiteitsdebat Oosterweelwerken na nieuw arrest Raad van State, Actuele vragen, Verbeteren toegankelijkheid publieke gebouwen en ruimte - Voorstel van resolutie, Nooddecreet onderwijs n.a.v. Oekraïnecrisis

30 maart 2022 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Onderzoekscommissie PFAS-PFOS – Bespreking eindverslag, Actuele vragen, Verbod op elektrische trainingshalsbanden voor dieren - Ontwerp van decreet

Scroll to top