Search in Vlaams Parlement

De plenaire vergadering bespreekt op woensdag 6 juli de ontwerpen van decreet tot aanpassing van de begroting 2022 (aanpassing middelen- en uitgavenbegroting, programmadecreet) met minister-president Jan Jambon en minister van Begroting Matthias Diependaele. De begrotingsaanpassing heeft als doel de gegevens uit de oorspronkelijke begrotingsopmaak te controleren en actualiseren om budgettaire marges en tekorten preventief op te sporen. Zo kunnen tijdige corrigerende maatregelen worden getroffen. Volg de vergadering mee vanaf 10u.

Volg de plenaire vergadering live

Scroll to top