Elk jaar in december komen de Vlaamse volksvertegenwoordigers en ministers samen in de plenaire vergadering om de Vlaamse begroting te bespreken. Komende woensdag is het zover. Wat zal er precies besproken worden en waarom zijn die jaarlijkse begrotingsbesprekingen zo belangrijk?

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Wat is de Vlaamse begroting?

De Vlaamse begroting is de wettelijke raming van de inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar. Elk jaar in december buigt het Vlaams Parlement zich hier opnieuw over. Dat gaat als volgt:

 1. Eerst bespreken de bevoegde commissies van het Vlaams Parlement de verschillende onderdelen van de Vlaamse begroting en houdt elke commissie er een indicatieve stemming over.
 2. Het verslag van die besprekingen komt terecht bij de commissie die bevoegd is voor begroting. Zij bespreekt de inkomstenbegroting en houdt een slotstemming, vooraleer ze de begroting doorstuurt naar de plenaire vergadering.
 3. Dit staat er woensdag te gebeuren: tijdens de plenaire vergadering bespreken de Vlaamse volksvertegenwoordigers de begroting en stemmen ze erover. Het begrotingsdebat gaat vooral over de beleidskeuzes die gemaakt worden tijdens het komende begrotingsjaar: waaraan worden de beleidsmiddelen besteed, welke beleidsdomeinen krijgen extra middelen en waar wordt bespaard?

Veel meer dan alleen cijfers

Waarom is de begroting zo belangrijk voor Vlaanderen? Een begroting is niet alleen een raming, het is ook een machtiging. Met een goedgekeurde begroting geeft het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering namelijk de officiële toestemming om bepaalde belastingen te innen en geplande uitgaven te doen.

Concreet bestaat de begroting uit drie ontwerpen van decreet die ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement worden voorgelegd.

 1. Het ontwerp van decreet middelenbegroting
  Hierin worden de ontvangsten van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar geschat.
 2. Het ontwerp van decreet uitgavenbegroting
  Hierin wordt de maximale som bepaald die de Vlaamse overheid per bevoegdheid mag uitgeven.
 3. Het ontwerp van programmadecreet
  Hierin somt de Vlaamse Regering alle maatregelen op die nodig zijn om de begroting van het volgende jaar te kunnen uitvoeren.

Pas als het Vlaams Parlement deze ontwerpen van decreet goedkeurt, mag de Vlaamse Regering haar geschatte inkomsten effectief innen en haar geplande uitgaven doen.

Volg de begrotingsbesprekingen live vanaf 9u

Bekijk de agenda van de plenaire vergadering:

Relevante thema's

Begroting

Vlaams Parlement

Lees verder

Scroll naar boven