Secretaris-generaal

Foto van secretaris-generaal van het Vlaams Parlement: Martine Goossens

De secretaris-generaal is de leidend ambtenaar van de Diensten van het Vlaams Parlement.

  De huidige secretaris-generaal is mevrouw Martine Goossens. Ze werd aangesteld tijdens de plenaire vergadering van 10 mei 2006.

  Functie

  De secretaris-generaal heeft een dubbele functie:

  • De secretaris-generaal is de officiële ambtelijke secretaris van het Vlaams Parlement: hij/zij ondertekent elke belangrijke beslissing van het parlement mee.
  • De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor het algemeen management van het Vlaams Parlement: hij/zij leidt de diensten van het Vlaams Parlement en vertaalt de beleidsrichting die het Bureau aangeeft in concreet beleid. In die functie is hij/zij ook het hoofd van het Managementteam. 

  Ambtelijk secretaris

  De secretaris-generaal is de ambtelijk secretaris van het Vlaams Parlement. In die functie wordt hij/zij de griffier van hetVlaams Parlement genoemd. Zo woont de secretaris-generaal de plenaire vergaderingen bij en ondertekent hij/zij samen met de voorzitter alle beslissingen van het Vlaams Parlement (zoals de  decreten en resoluties, de notulen van de plenaire vergadering, de beslissingen van het Bureau e.d.).

  De secretaris-generaal woont tevens de vergaderingen bij van de bestuursorganen: het Bureau en het Uitgebreid Bureau.

  Verantwoordelijke voor het algemeen management

  • De secretaris-generaal zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van het Bureau en het Uitgebreid Bureau.
  • De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers
  • De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor de contacten tussen het Vlaams Parlement en de burgers.

  Om deze taken te vervullen leidt de secretaris-generaal het personeel van de diensten en oefent namens het Bureau het toezicht uit over het personeel. De secretaris-generaal is de voorzitter van het Managementteam, de vergadering van de leidinggevenden van het Vlaams Parlement.

  Benoeming

  De secretaris-generaal wordt benoemd door de plenaire vergadering, in tegenstelling tot de overige personeelsleden van het Algemeen Secretariaat, die door het Bureau worden benoemd. Dat gebeurt na een objectieve selectieprocedure.

  Scroll naar boven