Informatieveiligheid

Het Vlaams Parlement heeft een beleidsplan opgemaakt als bouwsteen voor een adequaat informatieveiligheidsbeleid. Het bundelt de principes en richtlijnen die gevolgd moeten worden in de organisatie, in de instellingen verbonden aan het Vlaams Parlement (PPI’s), en door de Vlaamse volksvertegenwoordigers en politieke medewerkers.

Het Vlaams Parlement beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die de coördinatie op zich neemt:
Pablo Pivetta
consulent informatieveiligheid/DPO
Vlaams Parlement, 1011 Brussel,
e-mail: pablo.pivetta@vlaamsparlement.be of privacy@vlaamsparlement.be

U kunt bij hem terecht voor vragen, opmerkingen of klachten over informatieveiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.

De functionaris zit een adviescel informatieveiligheid voor waarin verschillende diensten van het Vlaams Parlement waken over de informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens. De beleidsondersteunende adviescel heeft onder meer volgende taken:

 • informeert medewerkers over informatieveiligheid en privacy

 • past beleidsdocumenten aan

 • werkt een procedure uit om te kunnen omgaan met informatieveiligheid en datalekken te melden

 • houdt een register bij van de verwerking van persoonsgegevens

Openbaarheid van parlementaire vergaderingen

De parlementaire vergaderingen zijn – op enkele uitzonderingen na – openbaar. Van de meeste vergaderingen bieden we live videobeelden aan via onze website en via YouTube. Ook na de vergaderingen kunnen de beelden nog bekeken worden via die kanalen. Daarnaast worden veel vergaderingen ook uitgezonden via onze parlementaire tv-zender Vlaams Parlement TV. Houd er rekening mee dat u herkenbaar in beeld kunt komen als u een vergadering bijwoont.

Ook hoorzittingen en gedachtewisselingen zijn in principe openbaar. De tussenkomsten van deelnemers aan die vergaderingen zullen worden opgenomen in het videoverslag. De namen van de deelnemende sprekers worden via de agenda van de vergadering bekendgemaakt en worden ook vermeld in het verslag van de vergadering.

Privacybeleid

Het Vlaams Parlement probeert u zoveel mogelijk zelf de controle te geven over het beheer van uw persoonlijke informatie, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, de e-Privacyrichtlijn van 12 juli 2002 en art. 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Het parlement waakt erover dat de wetten betreffende de bescherming van het privéleven en het telecommunicatiegeheim worden gerespecteerd.

Het Vlaams Parlement beschikt over verschillende instrumenten waarbij persoonsgegevens verwerkt worden:

Formulieren

De website van het Vlaams Parlement bevat verschillende formulieren. De gegevens die u hier verstrekt, worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor de formulieren bedoeld zijn.

Formulier Verzoekschriften

U kan via de website van het Vlaams Parlement een verzoekschrift indienen waarin een verzoek wordt geformuleerd om het beleid of een decreet te wijzigen. Uw naam en contactgegevens verzamelen we om contact te kunnen opnemen met betrekking tot de opvolging van uw dossier. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of doorgegeven aan derden.

Blijf op de hoogte en Feedback

Feedbackformulier

Om u toe te laten ons te helpen om onze website nog gebruiksvriendelijker te maken, kunt u vragen en opmerkingen over onze website formuleren via een online feedback-formulier: u vindt daartoe een link onderaan elke subpagina, en uw reactie komt meteen bij de verantwoordelijke medewerker terecht. Als u daarbij uw e-mailadres achterlaat, kunnen wij u daarna op de hoogte brengen van het gevolg dat wij aan uw reactie hebben gegeven. Uw e-mailadres wordt enkel met deze bedoeling gevraagd en niet in een mailinglist bewaard. Het wordt ook niet doorgegeven aan derden.

"Blijf op de hoogte": de mailinglist voor parlementaire documenten of publicaties

De website van het Vlaams Parlement voorziet een "Blijf op de hoogte"-functie. Indien u zich abonneert, krijgt u alerts met nieuwe documenten of aangepaste webpagina's in uw elektronische postbus. We gebruiken daarvoor de tool Mailchimp. De enige bedoeling van de verwerking van uw e-mailadres bestaat erin u onder optimale omstandigheden de documenten te bezorgen waartoe u hebt verzocht. Uw e-mailadres zal enkel worden gebruikt om u de gevraagde publicaties op te sturen en u eenmalig te informeren over eventuele nieuwe parlementaire documenten of publicaties waarop u zich kunt abonneren.

Uw recht op verwijdering, inzage en rechtzetting

U kunt te allen tijde zelf uw e-mailadres uit ons bestand verwijderen via de link in de alerteringsmail.

Privacywet

Overeenkomstig de Kaderwet privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u ook over het recht op inzage van uw persoonlijke gegevens en op rechtzetting van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben. Dat kan gratis op gedateerd en ondertekend verzoek, mits bewijs van uw identiteit t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming, Pablo Pivetta, Vlaams Parlement, 1011 Brussel, of per e-mail: pablo.pivetta@vlaamsparlement.be of privacy@vlaamsparlement.be.

Voor meer algemene informatie kunt ook steeds terecht bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
t: 02 274 48 00  -  02 274 48 35
commission@privacycommission.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Toestemming geven aan een Vlaams volksvertegenwoordiger om u te informeren via e-mail

Via de pagina's van de Vlaamse volksvertegenwoordigers kunt u toestemming geven aan een Vlaams volksvertegenwoordiger naar keuze, om u te contacteren via e-mail om u op de hoogte te houden van zijn/haar politieke activiteiten en initiatieven. Indien u op de "Blijf op de hoogte"-knop op de pagina van een volksvertegenwoordiger klikt, en in het vervolgscherm aangeeft dat u hem/haar toestemming geeft om u te contacteren via e-mail, wordt uw e-mailadres aan de volksvertegenwoordiger bezorgd.

Om uw toestemming in te trekken of aan te passen, moet u zelf met de volksvertegenwoordiger contact opnemen. Nadat het Vlaams Parlement uw e-mailadres aan de volksvertegenwoordiger bezorgt, is de volksvertegenwoordiger immers zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw e-mailadres. Het Vlaams Parlement draagt voor de verwerking door de volksvertegenwoordiger van uw gegevens geen verantwoordelijkheid. Indien u uw abonnement op de "Blijf op de hoogte" van de volksvertegenwoordiger stopzet, blijft uw toestemming aan de volksvertegenwoordiger om u te contacteren, gelden.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin bepaalde gegevens over een gebruiker van de website worden opgeslagen. Er zijn "session cookies" en "permanente cookies".

 • Session cookies bevatten informatie die door de website naar uw browser gestuurd worden, zodat uw browser wordt herkend.
 • Permanente cookies zorgen er voor dat bezoekers van de website kunnen geïdentificeerd worden bij herhaalde bezoeken aan de website.

De cookies worden op de harde schijf van de bezoeker weggeschreven. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. Cookies lezen enkel de informatie die door de cookies zelf wordt geplaatst. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie. Een cookie bevat meestal de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoekers. 

De website van het Vlaams Parlement maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 • First-party cookies (cookies van www.vlaamsparlement.be)
  Directe cookies worden gemaakt of verzonden door de website van het Vlaams Parlement tijdens uw bezoek aan één van de sites.
 • Third-party cookies (cookies van anderen)
  Indirecte cookies worden gemaakt of verzonden door een derde partij tijdens uw bezoek aan een webpagina van het Vlaams Parlement. Denk bijvoorbeeld aan cookies afkomstig van Google  of Tableau.  Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.
 • Onmisbare cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en alle onderdelen te kunnen gebruiken. Enkele voorbeelden: navigatie op de website, invulformulieren, … 
 • Functionele cookies
  De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. 
 • Performantie cookies
  We gebruiken performantiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de bezoekers van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken. Enkele voorbeelden: bezoekers tellen, populairste webpagina’s oplijsten …
 • Targeting of advertising cookies
  Targeting of advertising cookies volgen (het surfgedrag van) bezoekers op om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen. Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers. Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

Specifiek overzicht cookies website Vlaams Parlement

Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke cookies die het Vlaams Parlement gebruikt op de website:

Google Analytics

_GA

 • Soort cookie: first-party 
 • Geldigheid: 2 jaar
 • Doel: performantie
 • Functie: Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Het is opgenomen in elke paginaverzoek op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnedata te berekenen voor de sites analyse-rapporten.

_GID

 • Soort cookie: first-party
 • Geldigheid: 24 uur
 • Doel: performantie
 • Functie: Deze cookie lijkt een unieke waarde op te slaan en bij te werken voor elke bezochte pagina.

_GAT

 • Soort cookie: first-party
 • Geldigheid: 10 minuten
 • Doel: performantie
 • Functie: Deze cookie wordt gebruikt om het requestniveau te versnellen - het beperken van de verzameling van gegevens op hoge verkeerssites.

Drupal

HAS_JS

 • Soort cookie: first-party
 • Geldigheid: 10 minuten
 • Doel: functionaliteit
 • Functie: Deze cookie houdt bij of de gebruiker Javascript heeft geactiveerd in zijn browser.

Tableau

Deze cookies worden gemaakt of verzonden door Tableau tijdens uw bezoek aan webpagina's met statististieken en jaarverslagen van het Vlaams Parlement. Voor deze cookies verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

OptanonConsent

 • Soort cookie: third-party, geplaatst door OneTrust
 • Geldigheid: 24 uur
 • Doel: functionaliteit
 • Functie: Deze cookie houdt de cookievoorkeuren van de gebruiker bij

 _ga

 • Soort cookie: third-party, geplaatst door tableau.com
 • Geldigheid: 2 jaar
 • Doel: Performantie
 • Functie: Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Het is opgenomen in elke paginaverzoek op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnedata te berekenen voor de sites analyse-rapporten.

_gid

_gat_UA-625217-47

_gat_UA-625217-22

 • Soort cookie: third-party, geplaatst door tableau.com
 • Geldigheid: sessie
 • Doel: performantie
 • Functie: Deze cookies verzamelen informatie voor Google Analytics, onder meer over het aantal gebruikers van een website, waar de gebruikers vandaan komen, welke pagina's gebruikers bezoeken

JSESSIONID

 • Soort cookie: third-party, geplaatst door nr-data.net
 • Geldigheid: sessie
 • Doel: functionaliteit
 • Functie: deze cookie maakt een anonieme sessie mogelijk op de server  

tableau_public_negotiated_locale

 • Soort cookie: third-party, geplaatst door public.tableau.com
 • Geldigheid: sessie
 • Doel: functionaliteit
 • Functie: deze cookie noteert de taal en de locatie van een gebruiker

 

tableau_locale

 • Soort cookie:  third-party, geplaatst door public.tableau.com
 • Geldigheid: sessie
 • Doel: functionaliteit
 • Functie: deze cookie noteert de taal van een pagina

Hoe de cookies in uw browser beheren?

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kan uw internetbrowser ook zodanig instellen dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

U kunt cookies steeds beheren in uw browserinstellingen. Hieronder vindt u instructies voor de meest gebruikte browsers:

Bezoekersregistratie

Van de bezoekers van de gebouwen van het Vlaams Parlement worden tijdelijk en voor zover beschikbaar de naam, voornaam, geboortedatum en tijdstip van aankomst en vertrek en de bezochte persoon of dienst bijgehouden. Het doel van deze verwerking is de identificatie van personen die in de gebouwen van het Vlaams Parlement aanwezig zijn of waren, in het kader van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek of naar aanleiding van een crisis die geleid heeft tot de ontruiming van de gebouwen. Deze gegevens worden drie maanden bijgehouden en daarna geanonimiseerd verwerkt voor statistische doeleinden. Iedere bezoeker heeft het recht om de verwerkte persoonsgegevens die op hem betrekking hebben in te zien en kan hiertoe een verzoek richten aan het Vlaams Parlement via privacy@vlaamsparlement.be. (Artikel 12 van het Bezoekersreglement)

Lees hier het Bezoekersreglement van het Vlaams Parlement, Bureaubeslissing van 30 maart 2020.

Camera's in het Vlaams Parlement

Beide parlementsgebouwen zijn voorzien van bewakingscamera’s. De beelden van deze camera's zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde diensten. De beelden worden niet langer bijgehouden dan 30 dagen, behalve in de uitzonderlijke omstandigheden voorzien in de Camerawet van 21 maart 2007.

Het is ook mogelijk dat u in beeld komt als toeschouwer of bezoeker van de publieke werkzaamheden van het Vlaams Parlement of van het Bezoekerscentrum. Het Vlaams Parlement houdt zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijkheidsrechten. Het parlement zal uw toestemming vragen voor het maken en verspreiden van beelden:

 • als u het hoofdonderwerp bent van de beelden
 • voor zover deze beelden gemaakt of gebruikt worden buiten het kader van parlementaire verslaggeving

Lees hier het Reglement betreffende het gebruik van bewakingscamera’s in het Vlaams Parlement, Bureaubeslissing van 29 april 2020.

Jaarlijkse rapportering over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers

De Vlaamse Regering bezorgt jaarlijks uiterlijk op 1 maart aan de voorzitter van het Vlaams Parlement een overzicht van de samenstelling van de kabinetten, in het kader van de controlerende functie van de wetgevende macht.

De jaarlijkse rapportering bevat de namen en voornamen van de personeelsleden van het kabinet, hun functie en taakomschrijving binnen het kabinet, de datum waarop zij in dienst zijn getreden, en de weergave van het tewerkstellingspercentage op het kabinet. De lijst bevat eveneens een overzicht van medewerkers die door werkgevers kosteloos ter beschikking worden gesteld van een minister. Er worden geen adressen, geboortedata of andere gegevens verstrekt. Het overzicht wordt als parlementair document gepubliceerd en in commissie behandeld.

Lees hier het Protocol van 23 februari 2022 tussen het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering betreffende de jaarlijkse rapportering over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers

Benoemingen en voordrachten van, en maatregelen tegen bepaalde personen

Op grond van een aantal wettelijke bepalingen is het Vlaams Parlement bevoegd om personen te benoemen of voor te dragen, of om bepaalde maatregelen tegen personen te nemen. Het oefent die bevoegdheid uit in overeenstemming met de procedures die vastgelegd zijn in zijn Reglement of in uitvoeringsreglementen. In dat kader en met dat doel verwerkt het Vlaams Parlement  persoonsgegevens van de kandidaten voor benoeming en voordracht, de personen tegen wie maatregelen overwogen worden, en eventuele  getuigen, en treedt het op als verwerkingsverantwoordelijke.

Lees hier de Privacyverklaring van het Vlaams Parlement i.v.m. benoemingen en voordrachten van, en maatregelen tegen bepaalde personen

Scroll to top