Search in Vlaams Parlement

Op de agenda

woensdag 26 januari 2022, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Studie naar impact migratie op Vlaamse economie en financiën - Voorstel van resolutie

De Vlaams Belang-fractie diende een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering oproept een onafhankelijke studie te laten uitvoeren naar de economische impact en kosten van de immigratie voor Vlaanderen.  De studie die de Nationale Bank van België hierover maakte vinden de indieners onvolledig. Het voorstel van resolutie werd verworpen in de commissie, maar de indieners vragen om het toch in de plenaire vergadering te kunnen behandelen.  Over het al dan niet aanvatten van de plenaire behandeling moet het parlement zich eerst bij stemming uitspreken.  Enkel als een meerderheid dit steunt kan het voorstel van resolutie plenair worden besproken en gestemd.

Bekijk de volledige agenda

Recente vergaderingen

19 januari 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over woonbeleid Vlaamse Regering, Actuele vragen, Waarborg bruiklenen tijdelijke tentoonstellingen (ontwerp van Indemniteitsdecreet), Binnenvaart en Vlaamse waterwegen - ontwerp van Scheepvaartdecreet

12 januari 2022 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Individueel maatwerk: ontwerp van decreet, Beurzenprogramma Vlaamse topstudenten: ontwerp van decreet, Aanpassing VDAB-decreet, Mogelijke impact personeelsbesparingen Vlaamse overheid - Moties onderzoek Rekenhof

22 december 2021 19.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Voortzetting plenaire debat over begroting 2022, Dringende steunmaatregelen jeugdsector wegens COVID-19-pandemie, Hoofdelijke stemmingen

Bekijk alle afgelopen vergaderingen

Wie zit waar in het Vlaams Parlement?

Onafhankelijke
Scroll to top