Search in Vlaams Parlement

Op de agenda

woensdag 27 oktober 2021, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de aanvang van de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Stemmingen over moties

De plenaire vergadering stemt over moties ingediend tot besluit van interpellaties aan de ministers Beke en Diependaele betreffende respectievelijk de kinderopvang en de woonzaak.

Bekijk de volledige agenda

Recente vergaderingen

20 oktober 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actualiteitsdebat over het lerarentekort, Actuele vragen, Erkenning lokale geloofsgemeenschappen, Verbod op plaatsing of vervanging van stookolieketel vanaf 2022

6 oktober 2021 14.00u - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Optimalisering structuren G-sport  - ontwerp van decreet, Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Brussel over arbeidsmobiliteit, Nieuwe regelgeving inzake beroepskaarten voor niet-EU-burgers, Mogelijke toetreding private partners tot lokale publieke zorginstellingen, Vrouwenrechten in Afghanistan

Bekijk alle afgelopen vergaderingen

Wie zit waar in het Vlaams Parlement?

Onafhankelijke
Scroll to top