Op de agenda

Er zijn momenteel geen plenaire vergaderingen gepland.

Recente vergaderingen

28 februari 2024 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijzigingsdecreet over organisatie van eerstelijnszorg voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood, zorgraden en verwerking persoonsgegevens – Ontwerp van decreet, Intra-Belgische samenwerkingsakkoorden inzake slachtofferzorg – Ontwerpen van instemmingsdecreet, Investeringsverplichting audiovisuele werken – Ontwerp van decreet, Structurele verankering Blue Deal ...

21 februari 2024 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging regelgeving naar aanleiding van nieuw openbaredienstencontract 2023-2027  De Lijn - Ontwerp van decreet, Wijziging decreet tewerkstelling in de sportsector - Ontwerp van decreet, Afwijking minimumdoelen secundair voor Steinerscholen - Ontwerp van decreet, Dood Aleksej Navalny in Russisch strafkamp - Voorstel van resolutie

7 februari 2024 14 uur - Koepel

Plenaire vergadering

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Wijziging decreet op begraafplaatsen en lijkbezorging - Ontwerp van decreet, Wijziging regelgeving regionale televisieomroeporganisaties - Ontwerp van decreet, Ondersteuning en zorg voor mensen met een intersekseconditie - Voorstel van resolutie

Bekijk alle afgelopen vergaderingen

Wie zit waar in het Vlaams Parlement?

Onafhankelijke
Scroll to top