De Commissie voor de Vervolgingen vergadert op maandag 17 oktober 2022, 14u30. De Commissie zal een advies uitbrengen over de onschendbaarheid van parlementslid Sihame El Kaouakibi. Op die zitting mag mevrouw El Kaouakibi zichzelf ook komen verdedigen. De vergadering zal plaatsvinden achter gesloten deuren.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Advies over onschendbaarheid

Het Antwerpse parket vroeg vorige week om de onschendbaarheid van het parlementslid op te heffen. De commissie voor de Vervolgingen kwam op maandag 10 oktober een eerste keer samen om zich over die vraag te buigen.

De commissieleden kregen een week de tijd om het dossier te bestuderen en komen vandaag met een advies over de mogelijke opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van mevrouw El Kaouakibi. Na dit advies zal de plenaire vergadering bij gewone meerderheid beslissen om de onschendbaarheid al dan niet op te heffen.

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Lees verder

Scroll naar boven