Op maandag 25 september legde minister-president Jan Jambon zijn Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Hij besprak de algemeen maatschappelijke situatie in Vlaanderen en hij lichtte de krachtlijnen van de begroting voor het komende parlementaire jaar toe. Enkele kernpunten …

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

In zijn Septemberverklaring gaf minister-president Jan Jambon aan dat de Vlaamse Regering meer plaatsen wil creëren in de kinderopvang en de kindratio wil doen zakken naar één begeleider voor vijf kinderen bij de allerkleinsten. Daarvoor wordt 270 miljoen euro voorzien. Dat brengt het totale budget voor de sector op 1,1 miljard euro.

Om meer mensen aan het werk te krijgen, gaat de jobbonus omhoog van 600 naar 700 euro. Daarnaast zei de minister-president dat er wordt gesleuteld aan de inkomensgrens, zodat meer mensen er recht op hebben.

Als u een rode draad zoekt, dan is het ons engagement om alles op alles te zetten voor de bescherming van onze Vlaamse welvaart.
Minister-president Jan Jambon

Op onderwijsvlak maakt de Vlaamse Regering 100 miljoen euro extra budget vrij. Een prioriteit is de aanpak van het lerarentekort. Er komen meer mogelijkheden voor zij-instromers en er wordt 15 miljoen euro geïnvesteerd in de lerarenopleiding. Ook voorziet de Vlaamse Regering een bijkomende financiering voor het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs en komen er 3.000 extra koten voor studenten die het financieel moeilijk hebben.

Verder zei minister-president Jan Jambon dat er een tijdelijke premie komt voor de aankoop van elektrische wagens. Daarnaast komt er extra budget, 52 miljoen euro, vrij voor de verbouwpremie en wordt de premie met een jaar verlengd. Jan Jambon haalde ook de stikstofproblematiek aan. Tegen 2030 moet de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden sterk verminderen. Hij zei dat hier een alomvattend plan voor is, dat werd goedgekeurd in maart. Maar hiervoor is het nog wachten op het advies van de Raad van State.

Belangrijk voor minister-president Jan Jambon is het streven naar een begroting in evenwicht tegen 2027. De extra investeringen die de Vlaamse Regering wil doen, gaan dus gepaard met enkele besparingen. De doelgroepenkorting, waarmee bedrijven aangemoedigd worden oudere werknemers aan te nemen, is daar een van. Volgens de minister-president heeft die subsidie, door de krapte op de arbeidsmarkt, nog weinig impact. “We hebben tijdens de begrotingsoefening elke euro niet twee, maar drie keer omgedraaid”, zei de minister-president nog.

Namens mijn collega’s in de Vlaamse Regering engageer ik me dat we de komende negen maanden het beste van onszelf zullen geven om Vlaanderen vooruit te blijven duwen, hoger en beter.
Minister-president Jan Jambon

Herbekijk de Septemberverklaring

Relevante thema's

Thema Vlaamse Regering

Vlaamse Regering

Thema Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

Lees verder

Scroll to top