U bent hier

Open Data

De gegevens uit de parlementaire databank worden door het Vlaams Parlement ter beschikking gesteld via webservices. Deze data worden gratis en zonder beperkingen opengesteld voor burgers en bedrijven onder de voorwaarden vastgelegd in Gratis Open Data Licentie Vlaanderen. Wanneer u data of informatie van het Vlaams Parlement hergebruikt, vermeldt u het Vlaams Parlement als bron. Gebruik de link hieronder om op de hoogte te blijven van nieuwe versies en nieuws over de Open Data van het Vlaams Parlement