Rechten en plichten van de Vlaamse volksvertegenwoordiger

Plenaire vergadering in de koepelzaal

De 124 leden van het Vlaams Parlement vertegenwoordigen de bevolking uit Vlaanderen en Brussel. Ze nemen voor die bevolking belangrijke beslissingen. Daarom hebben ze een speciaal statuut, waardoor ze onafhankelijk kunnen oordelen en beslissingen nemen.

Dat betekent:

Naast deze rechten heeft een volksvertegenwoordiger ook plichten en normen waaraan hij/zij moet voldoen. Hij/zij moet zich in contacten met de burger op een verantwoorde wijze gedragen. Dat is vastgelegd in de Deontologische Code van het Vlaams Parlement. Een deontologische Commissie gaat na of de volksvertegenwoordigers zich houden aan die deontologische code.

Scroll to top