Politieke Partijen

Politieke partijen zijn verenigingen van natuurlijke personen die aan de verkiezingen deelnemen en ernaar streven het beleid te beïnvloeden op basis van hun statuten en programma.

Vlaamse volksvertegenwoordigers in de Koepelzaal tijdens de opening van het nieuwe zittingsjaar

Politieke partijen en democratie

Elke politieke partij ontwikkelt een visie over de wijze waarop maatschappelijke problemen het best aangepakt worden. Deze visie, ideologie of – concreter – dit partijprogramma wordt tijdens de verkiezingen verdedigd door de kandidaten die door de politieke partij voorgedragen worden.  De kiezer kan bij de verkiezingen dan beslissen welke visie hij of zij het best vindt.

Na de verkiezingen streven de partijen ernaar om via hun verkozen parlementsleden en eventueel via deelname aan de regering de oplossingen die die partij in haar programma ingeschreven heeft, om te zetten in concrete maatregelen. In het parlement verenigen de verkozen leden van een politieke partij zich normaal in een fractie, met dezelfde naam  als de politieke partij.

Financiering van politieke partijen door het Vlaams Parlement

Politieke partijen hebben verschillende financieringsbronnen. Ook het Vlaams Parlement financiert politieke partijen, als hun verkozenen in het Vlaams Parlement een fractie van ten minste vijf leden vormen. Elke partij die aan die voorwaarde voldoet, ontvangt een vast bedrag dat voor alle partijen gelijk is, en een variabel bedrag dat afhangt van het aantal geldige stemmen dat bij de laatste verkiezingen uitgebracht werd op lijsten van die partij.

Wil je meer weten over de financiering van politieke partijen door het Vlaams Parlement ? Lees artikel 8 van het reglement van het Vlaams Parlement.

Ga naar de websites van de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in het Vlaams Parlement:

Meer info

Scroll to top