Op woensdag 24 januari kwam het Vlaams Parlement bij elkaar in de plenaire vergadering. Wat stond er op de agenda? Eerst legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun actuele vragen voor aan de Vlaamse Regering. Daarna volgde er de bespreking en de stemming van een ontwerp van decreet en van het voorstel van Stikstofdecreet.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
  1. Actuele vragen

Bekijk hier de actuele vragen.

  1. Ontwerp van decreet: wijziging Mediadecreet

De digitaledienstenverordening van de Europese Unie regelt de verplichtingen van digitale diensten, waaronder ook marktplaatsen die consumenten in contact brengen met goederen, diensten of inhoud. De Europese Unie wil een meer veilige, voorspelbare en betrouwbare onlineomgeving creëren. Zo moet de verspreiding van illegale onlineproducten en de maatschappelijke risico’s van desinformatie worden aangepakt. De Vlaamse Regering wil het Mediadecreet wijzigen, zodat het up to date is met het Europese besluit.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

  1. Voorstel van Stikstofdecreet

Er wordt al jarenlang te veel stikstof uitgestoten in Vlaanderen. Dat is slecht voor mens, dier en natuur. De meerderheidsfracties dienden daarom een voorstel van Stikstofdecreet in. Dat is belangrijk voor het milieu, maar ook voor het toekennen van vergunningen aan landbouw- en industriebedrijven. Het voorstel van decreet was stof voor heel wat discussie. Na een kritisch advies van de Raad van State werd er over het voorstel gedebatteerd en gestemd in de plenaire vergadering.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het voorstel van decreet?

Herbekijk de vergadering

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll naar boven