Op dinsdag 8 maart stelde de Vlaamse ombudsdienst zijn jaarverslag voor in het Vlaams Parlement. Het Jaarverslag geeft een overzicht van de contacten die tussen de Vlaamse burgers en de ombudsdienst plaatsvonden en hoe de Vlaamse overheidsdiensten de eerstelijnsklachten van het afgelopen jaar (2021) behandelden. Ook wijst het op enkele belangrijke aandachtspunten voor verschillende Vlaamse beleidsdomeinen.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Tweedelig rapport

Net zoals vorig jaar bestond het jaarverslag van de Vlaamse ombudsdienst dit jaar uit twee delen: enerzijds het traditionele jaarverslag met als motto: ‘Ombudswerk binnen een mozaïek’ en anderzijds een afzonderlijk verslag over de genderbevoegdheid van de Vlaamse Ombudsdienst: ‘De koers van de Genderkamer in 2021: noord, oost, zuid en west’. Het jaarverslag rapporteerde niet alleen over de 8.868 contacten tussen burger en Ombudsdienst, maar ook over de manier waarop de Vlaamse overheidsdiensten zelf de ruim 94.000 eerstelijnsklachten behandeld hebben.

Energie voornaamste bron van klachten

Naast klachten over sociale huisvesting, zorgtoeslag voor kinderen met een zorgbehoefte en de dienstverlening van autokeuringen, zorgde het thema energie in 2021 voor een sterk klachtenbeeld, zo blijkt uit het jaarverslag. Volgens de Vlaamse ombudsdienst is het voor de doorsnee burger te moeilijk om zelf goede energiekeuzes te maken. “Teveel onaangename verrassingen zorgen dat burgers hun vertrouwen verliezen”, klonk het. De ombudsdienst pleit dan ook voor extra aandacht voor dit beleidsvlak en ziet heil in een eenheidstarief voor de distributie van gas en elektriciteit in heel Vlaanderen.

In het jaarverslag van de Genderkamer kwam de problematiek rond grensoverschrijdend gedrag naar voor. Opvallend: de onderwijswereld kwam hierbij meer in beeld dan voordien.

Herbekijk de voorstelling van het jaarverslag

Relevante thema's

Vlaamse Regering

Vlaams Parlement

Lees verder

Scroll to top