Op woensdag 8 november kwam het Vlaams Parlement bij elkaar in de plenaire vergadering. Wat stond er op de agenda? Eerst legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun actuele vragen voor aan de Vlaamse Regering. Daarna volgde de eedaflegging van Gwendolyn Rutten als minister en werd er gedebatteerd en gestemd over een ontwerp van decreet en een voorstel van decreet.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
  1. Actuele vragen

Bekijk hier de actuele vragen.

  1. Eedaflegging van Gwendolyn Rutten als minister

Na het ontslag van Bart Somers werd Gwendolyn Rutten door het Vlaams Parlement benoemd als viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Herbekijk de eedaflegging.

  1. Ontwerp van decreet: wijziging Energiedecreet

Dit ontwerp van decreet zal het bestaande Energiedecreet op enkele vlakken wijzigen. Denk maar aan het verduidelijken van het verbod op de plaatsing van een stookolieketel, het uitbreiden van de inspectiebevoegdheid van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) of het creëren van een wettelijke basis voor de uitwisseling van gegevens afkomstig uit de digitale meter.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Voorstel van decreet: boetes gebruikers leasingwagens en uitreiking parkeerkaarten

Wanneer gebruikers van leasingwagens een inbreuk maken op de gemeentelijke of gewestelijke parkeerregels, komt de boete terecht bij de leasingmaatschappij en niet bij de gebruiker. Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om dit te verhelpen. Daarvoor moeten de geregistreerde identificatiegegevens van de bestuurder gekoppeld worden aan de Kruispuntbank van de voertuigen. Ook voor de uitreiking van parkeerkaarten is de toegang tot de persoonsgegevens in de Kruispuntbank nodig.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het voorstel van decreet?

Herbekijk de vergadering

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll to top