Search in Vlaams Parlement

Op woensdag 18 mei legde Jo Brouns tijdens de plenaire vergadering de grondwettelijke eed af in de handen van voorzitter Liesbeth Homans. Hij werd maandag door cd&v aangeduid als de nieuwe minister van Werk, Innovatie, Economie en Landbouw in de Vlaamse regering. Zelf wordt hij opgevolgd door Sofie Mertens, die als nieuwe Vlaamse volksvertegenwoordiger ook de eed aflegde. 

Kijk live vanaf 14u

Vlaams volksvertegenwoordiger Sofie Mertens (cd&v) legd de eed af in het Vlaams Parlement
Jo Brouns legt de eed af in tijdens de plenaire vergadering vanhet Vlaams Parlement

Relevante themas

Thema Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

Thema Vlaamse Regering

Vlaamse Regering

Scroll to top