Na twee dagen debatteren, keurde het Vlaams Parlement op woensdag 20 december de begroting voor het komende jaar goed. Tijdens het debat werden de inkomsten en de uitgaven van de Vlaamse overheid voor 2024 besproken.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

De begroting werd goedgekeurd aan de hand van twee ontwerpen van decreet:

Daarnaast legde de Vlaamse Regering nog het ontwerp van programmadecreet bij de begroting van 2024 aan het parlement voor. Hierin stelt de regering de maatregelen voor die nodig zijn om de begroting te kunnen uitvoeren.

Nu de begroting is goedgekeurd, krijgt de Vlaamse Regering de toestemming van het Vlaams Parlement om de belastingen te innen en de uitgaven te doen die in de begroting werden opgenomen.

Minister-president Jan Jambon sprak over een begrotingsevenwicht in 2027

Volgens minister-president Jan Jambon zitten we op koers om in 2027 een begroting in evenwicht te krijgen. “Ja, we hebben schulden gemaakt tijdens corona. Ja, we hebben schulden gemaakt tijdens de energiecrisis. Gelukkig maar. Onze begroting – en daar zit natuurlijk de afbetaling van de schulden en de afbetaling van de interesten in – zit al drie jaar op een pad naar evenwicht. Al drie begrotingen aan een stuk zeggen we dat in 2027 de begroting opnieuw in evenwicht zal zijn”, zei hij bij de start van de begrotingsbesprekingen.

Minister van Begroting Matthias Diependaele trad hem daarin bij: “Bij een ongewijzigd beleid gaan we in 2027 naar een begrotingsevenwicht.” Economische groei, inflatie en uitgaven moeten dan wel hetzelfde blijven. In 2028 zou dat volgens hem dan resulteren in een overschot van een klein half miljard euro.

Herbekijk de vergadering van dinsdag 19 december

Herbekijk de vergadering van woensdag 20 december

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering

Begroting

Lees verder

Scroll naar boven