Het Vlaams Parlement opent op maandag 26 september, om 14u, het nieuwe zittingsjaar 2022-2023 met de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering. Het debat hierover vindt plaats op woensdag 28 september. Ontdek het verloop van de dag.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Verkiezing Bureau en toespraak voorzitter

Bij het begin van een nieuw parlementair jaar verkiest de plenaire vergadering telkens opnieuw een voorzitter, ondervoorzitters en secretarissen. Samen vormen zij het Bureau, het dagelijks bestuur van het parlement. De voorzitter houdt tijdens de openingsvergadering zoals gewoonlijk een toespraak naar aanleiding van het nieuwe parlementaire werkjaar

Eedaflegging nieuwe leden

Piet De Bruyn (N-VA) nam ontslag als Vlaams Parlementslid. Jeroen Tiebout ​ (N-VA) zal op 26 september de eed afleggen als zijn opvolger.

 Septemberverklaring

Bij de opening van het nieuwe zittingsjaar legt de Vlaamse Regering de Septemberverklaring af in de plenaire vergadering. Daarin belicht Vlaams minister-president Jan Jambon de algemeen maatschappelijke situatie in Vlaanderen en de krachtlijnen van de Vlaamse begroting voor het volgende jaar.

Het parlementaire debat over de Septemberverklaring volgt op woensdag 28 september om 14u. Na dit debat stemt het parlement over de Septemberverklaring. 

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 28 september zullen er geen Actuele Vragen worden gesteld omwille van het debat over de Septemberverklaring. Het eerste vragenuurtje van de nieuwe zittingsperiode is voorzien op woensdag 5 oktober, 14u.

Persconferentie

Aansluitend op de openingszitting van maandag 26 september vindt in de Rik Wouterszaal van het Vlaams Parlement een persconferentie plaats van de Vlaamse Regering over de Septemberverklaring en de begroting 2023.

Volg de openingszitting live vanaf 14u

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Lees verder

Scroll to top