Diensten van het Vlaams Parlement

glazen koepel van het Vlaams Parlement

De diensten van het Vlaams Parlement ondersteunen de werking van het parlement administratief en technisch. Zij worden samen het "Algemeen Secretariaat" genoemd. Het Algemeen Secretariaat bestaat uit: de diensten van de secretaris-generaal (het hoofd van de diensten), drie directies en twee stafdiensten. 

Autonome diensten

Naast de diensten van het Algemeen Secretariaat telt het Vlaams Parlement nog drie autonome diensten. Alle drie leggen ze verantwoording af aan het Vlaams Parlement. Het gaat om:

  • de Vlaamse Ombudsdienst
  • het Kinderrechtencommissariaat
  • het Vlaams Vredesinstituut.

Deze organisaties geven onder andere advies aan het Vlaams Parlement, onderzoeken en behandelen klachten en doen onderzoek naar diverse aspecten van het maatschappelijk leven.

Scroll to top