Vorige week zette het Vlaams Parlement het licht op groen voor de samenstelling van de raad van bestuur van het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI). Dit nieuwe instituut moet de Vlaamse uitstap uit het federale Unia opvangen. Vlaamse burgers zullen er voortaan terechtkunnen met al hun vragen rond mensenrechten en alle vormen van discriminatie.  Stefan Sottiaux, hoogleraar publiek recht aan de KU Leuven, werd vandaag (woensdag 8 februari) aangeduid als voorzitter van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Het instituut zelf treedt in werking op 15 maart.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Herbekijk het debat en de stemming over de oprichting van het Vlaams Mensenrechteninstituut

Relevante thema's

Welzijn en Gezin

Vlaams Parlement

Lees verder

Scroll to top