Een verzoekschrift of een petitie is een brief aan de voorzitter van het Vlaams Parlement waarin je een verzoek formuleert om het beleid of een decreet te wijzigen. Iedereen kan het parlement verzoeken om een voorstel te bespreken om het beleid of een decreet te wijzigen. Dat recht, het petitierecht, is een vorm van rechtstreekse democratie.

Wat is een verzoekschrift?

Een verzoekschrift kan de Vlaamse volksvertegenwoordigers helpen om bepaalde problemen in de decreetgeving op te lossen, zoals:

  • onvolkomenheden
  • onrechtvaardigheden
  • onvoorziene gevolgen
  • tekorten in de decreetgeving

Verzoekschriften stellen vaak ook vragen bij het beleid van de regering. Zo ondersteunen ze het parlement in zijn opdracht de regering te controleren.       

Een verzoekschrift is niet het geschikte instrument om klachten over de Vlaamse overheidsdiensten te uiten. Daarvoor zijn betere kanalen beschikbaar. De Vlaamse overheid heeft daarvoor een speciale klachtenprocedure

Scroll naar boven