Rol van de voorzitter van het Vlaams Parlement

De plenaire vergadering kiest de voorzitter elk jaar bij de opening van het parlementair jaar. Traditioneel is de voorzitter ook een lid van de meerderheid, maar dat hoeft niet.
De voorzitter leidt de werkzaamheden van het Vlaams Parlement.

De voorzitter zit de plenaire vergaderingen voor en zorgt ervoor dat die vergaderingen ordelijk verlopen. De voorzitter mengt zich doorgaans niet in de besprekingen. Hij/zij staat in principe boven de fracties.

De voorzitter leidt ook de vergaderingen van het Bureau en het Uitgebreid Bureau. Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen die in dat bestuur en in de plenaire vergadering worden genomen. De griffier en het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement staan de voorzitter hierin bij.

De voorzitter vertegenwoordigt het Parlement en treedt daarbij op als woordvoerder. De verschillende voorzitters leggen ook eigen accenten. De traditionele 11 juli-toespraak is daar een goed voorbeeld van.

Contact

Neem contact op met de voorzitter of haar medewerkers.

Secretariaat Steven Van de Perre

Kabinetschef en woordvoerder Lieven De Rouck

Scroll to top