Naar goede gewoonte vierde het Vlaams Parlement de Vlaamse feestdag in het prachtige Brusselse stadhuis. Op het programma stonden toespraken van Brussels burgemeester Philippe Close en voorzitter van het Vlaams Parlement Liesbeth Homans. Presentator Tom De Cock leidde het feest in goede banen. Günther Neefs, sopraan Valeriia Pieters en pianist Simon-Pierre Pollin zorgden voor sfeervolle muzikale intermezzo’s.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Enkele krijtlijnen uit de toespraak van Liesbeth Homans

In haar toespraak had voorzitter Liesbeth Homans het over de modernisering van het Vlaams Parlement. Volgens een studie van Statistiek Vlaanderen is er weinig vertrouwen in de politieke instellingen. “Het is aan ons om dat vertrouwen terug te winnen. Dat moet in de eerste plaats door goed beleid te voeren. Door te luisteren naar de bezorgdheden van de mensen en er ook de gepaste antwoorden op te geven”, zei ze.

Hoewel er volgens de voorzitter ophef bestaat over het statuut van de volksvertegenwoordiger, wil ze waarschuwen voor een te eenzijdig en te negatief beeld. Dat beeld strookt volgens haar niet met de werkelijkheid: “Ik zie gedreven collega’s in het Vlaams Parlement”. Daar voegde ze nog aan toe: “Het statuut van de volksvertegenwoordiger verdient een genuanceerd debat. Zonder te vervallen in karikaturen die het vertrouwen ondermijnen”. Toch vindt ze het belangrijk om kritisch naar het statuut van volksvertegenwoordiger te blijven kijken.

De voorzitter benadrukte in haar toespraak dat Vlaanderen een vredesregio is, die de fundamenteel democratische rechten van haar burgers respecteert en beschermt. “In onze samenleving moeten mensen ongeacht hun afkomst, levensbeschouwelijke overtuiging of seksuele geaardheid zichzelf kunnen zijn en voor hun mening kunnen uitkomen”, stelde ze.

Met het oog op de verkiezingen in 2024 vindt de voorzitter het de rol van het Vlaams Parlement om jongeren, die voor het eerst mogen stemmen, wegwijs te maken in de werking van onze democratie. Want een democratisch Vlaanderen hou je volgens haar in stand door alle burgers ervan te overtuigen hun verantwoordelijkheid op te nemen. Verder vindt ze het belangrijk om te investeren in een sterk Vlaanderen op zowel economisch als sociaal vlak.

De huidige legislatuur telt nog 11 maanden. “Laat ons nog niet in verkiezingsmodus gaan. Het is in ieders belang om constructief parlementair werk te blijven leveren tot de laatste dag van deze legislatuur”, zei ze nog.

Herbekijk de 11 juliviering

Bekijk het sfeerverslag van onze huisvlogger Gerrit

Relevante thema's

Thema Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

Lees verder

Scroll to top