Op woensdag 28 februari kwam het Vlaams Parlement bij elkaar in de plenaire vergadering. Wat stond er op de agenda? Eerst legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun actuele vragen voor aan de Vlaamse Regering. Daarna volgde er de bespreking en de stemming van zes ontwerpen van decreet.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
  1. Actuele vragen

Bekijk hier de actuele vragen.

  1. Ontwerp van decreet: wijziging organisatie eerstelijnszorg voor zorgbehoevenden

De Vlaamse Regering wil een doelgerichte, kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg realiseren. Wat wijzigt er? Er komt een verfijning van het begrippenkader. Verder zullen zorgbehoevenden en hun mantelzorgers nauwer kunnen samenwerken met het zorg- en ondersteuningsteam om een zorg- en ondersteuningsplan op te stellen. Het decreet zal ook de (digitale) gegevensverwerking regelen, die nodig is om de zorgnood en het -aanbod bij te houden. Daarnaast krijgen de zorgraden meer slagkracht, doordat hun opdrachten beter gedefinieerd zullen worden.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Ontwerpen van decreet: instemming intra-Belgische samenwerkingsakkoorden slachtofferzorg

Vlaanderen heeft sinds 1998 een samenwerkingsakkoord met de federale overheid rond slachtofferzorg. In dat akkoord wordt de samenwerking beschreven tussen de verschillende diensten die met slachtofferzorg te maken hebben. Na 25 jaar was er nood aan een actualisatie en optimalisatie van het akkoord (lees meer). De Vlaamse Regering ondertekende in november vorig jaar ook een samenwerkingsakkoord voor het tweetalige Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (lees meer). De plenaire vergadering besprak en stemde over de twee samenwerkingsakkoorden.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

  1. Ontwerp van decreet: investeren en stimuleren van de audiovisuele sector

De Vlaamse Regering wil de bestaande stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector updaten. Het doel? De investering in Vlaamse audiovisuele producties stimuleren. Naast de klassieke televisieomroepen zijn er ook nog andere spelers die in toenemende mate de Vlaamse kijker weten te bereiken. Denk maar aan de verschillende streamingdiensten. Met dit ontwerp van decreet zullen ook zij meegenomen worden in de stimuleringsregeling.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Ontwerp van decreet: structurele verankering ‘Blue Deal’

De ‘Blue Deal’ is een plan om de waterschaarste en de droogte aan te pakken. Maar het huidige plan werd opgezet als een tijdelijk programma. De Vlaamse Regering vindt dat de ‘Blue Deal’ een structurele verankering moet krijgen. Daardoor kunnen er doelstellingen worden vastgelegd voor de verbetering van de waterkwaliteit, de vermindering van de overstromingsrisico’s en de vermindering van de waterschaarste door droogte. Daar hoort dan ook een structurele financiering bij.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

  1. Ontwerp van decreet: wijziging VDAB-decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het decreet dat de oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) regelt te wijzigen. Concreet zal er worden vastgelegd wat de loopbaanregie van de VDAB precies is en welke taken daarbij horen.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het ontwerp van decreet?

Herbekijk de vergadering

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll naar boven