De begrotingsbesprekingen nemen deze week een grote hap uit de parlementaire agenda van de commissies. Voor het begin van 2023 moet het Vlaams Parlement de begroting voor het komende jaar behandelen, die zal de inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid regelen.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Dinsdag 8 november:

13u30 - Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Minister Bart Somers licht de uitgavenbegroting 2023 toe, en de verschillende beleids- en begrotingstoelichtingen voor zijn bevoegdheidsdomeinen. Verder bespreekt hij met de commissieleden het ontwerp van programmadecreet 2023.

14u - Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Minister Matthias Diependaele geeft een algemene toelichting over de middelen en uitgaven voor 2023, met bijzondere aandacht voor het beleidsdomein Financiën en Begroting. Daarnaast duidt hij de meerjarenraming 2023-2027 en licht hij het luik Financiën en Begroting van het programmadecreet 2023 toe.

Woensdag 9 november:

10u - Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Minister Benjamin Dalle bespreekt de uitgavenbegroting van 2023 voor het beleidsdomein Brussel.

10u - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Voor het beleidsdomein Sport licht minister Ben Weyts de uitgavenbegroting 2023 toe. Daarna volgt de bespreking met de commissieleden.

Donderdag 10 november:

10u - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan, waarbij minister Jan Jambon de uitgavenbegroting 2023 voor het beleidsdomein Cultuur bespreekt.

10u - Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Minister Jo Brouns licht de uitgavenbegroting 2023 voor de beleidsdomeinen Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie toe.

14u - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Voor de beleidsdomeinen Jeugd en Media geeft minister Benjamin Dalle uitleg bij de uitgavenbegroting 2023.

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Begroting

Lees verder

Scroll naar boven