Op woensdag 29 november kwam het Vlaams Parlement bij elkaar in de plenaire vergadering. Wat stond er op de agenda? Eerst legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun actuele vragen voor aan de Vlaamse Regering. Daarna volgde er nog de bespreking en de stemming van een ontwerp van decreet.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
  1. Actuele vragen

Bekijk hier de actuele vragen.

  1. Ontwerp van decreet: wijzigingen beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin

Met dit ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering enkele wijzigingen doorvoeren in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin. Enerzijds gaat het om technische wijzigingen. Anderzijds volgen er enkele aanpassingen op inhoudelijk vlak. Denk maar aan een betere tegemoetkoming aan de noden van het werkveld en de evoluties in het beleidsdomein.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer weten over het ontwerp van decreet?

Herbekijk de vergadering

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll to top