Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement keurde vanmiddag eenparig een reeks besparingen goed voor een totaalbedrag van 8,7 miljoen euro. Deze besparingen worden nu opgenomen in het ontwerp van begroting 2023 en in het ontwerp van meerjarenbegroting 2023-2027.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Het Uitgebreid Bureau besliste om voor deze legislatuur 4,8 miljoen euro te besparen op de werking van het Vlaams Parlement. Deze besparingen worden onder andere gerealiseerd door het uitstellen van een reeks infrastructuurwerken in de parlementaire gebouwen, het beperken van de gevelwerken tot dringende herstellingen en besparingen op publiekswerking, communicatie, opleiding, en consultancy.

Daarnaast wordt de inhouding van 5% op de parlementaire vergoeding bestendigd voor deze legislatuur. Dit betekent een besparing van 1,4 miljoen euro.

De Vlaamse partijen zullen ook opnieuw snijden in de dotaties en de werkingstoelages voor de fracties. De besparing op de partijdotatie wordt opgetrokken van 6% naar 10%. De besparing op de werkingstoelage wordt versterkt van 6% naar 8%. Hierdoor wordt een besparing van 2,5 miljoen euro gerealiseerd.

Relevante thema's

Thema Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

Thema Begroting

Begroting

Lees verder

Scroll to top