Van 2 tot 5 november wordt het Vlaams Parlement omgetoverd tot Vlaams Jeugd Parlement. Tijdens een vierdaagse simulatie leren zo’n 117 jongeren alles over de werking van het Vlaams Parlement. Als volksvertegenwoordiger, staatsraadslid of journalist maken ze kennis met de verschillende aspecten van de Vlaamse democratie.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Een politieke ervaring rijker

Voorafgaand aan de simulatie werkten drie jeugdministers een decreetvoorstel uit rond een maatschappelijk thema. Tijdens de simulatieperiode volgt het parlementaire werk, zoals zetelen in commissies en in de plenaire vergadering, debatteren en stemmen over de ontwerpen van decreet. Vervullen ze de rol van journalist? Dan is het hun taak om kritisch te rapporteren over het politieke proces.

Het Vlaams Jeugd Parlement is al aan zijn achtste editie toe. Ook deze keer konden jongeren, tussen 17 en 27 jaar, die gebeten zijn door de politieke of journalistieke microbe zich weer inschrijven.

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Lees verder

Scroll to top