Het Vlaams Parlement benoemt de leden van de raad van bestuur van het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI). Met het oog op de verkiezing van de elf stemgerechtigde leden en de selectie van vier opvolgers zoekt het Vlaams Parlement kandidaten die zich willen inzetten voor een betere bescherming en bevordering van de mensenrechten binnen de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest. Heeft u expertise, ervaring en belangstelling op het gebied van mensenrechten, stel u dan uiterlijk op 9 januari 2023 kandidaat.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Alle informatie over de de situering, de kandidaatstelling, selectieprocedure en de benoemingsvoorwaarden vindt je terug via deze knop:

Relevante thema's

Welzijn en Gezin

Vlaams Parlement

Lees verder

Scroll to top