Op woensdag 18 oktober kwam het Vlaams Parlement bij elkaar in de plenaire vergadering. Wat stond er op de agenda? Eerst legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun actuele vragen voor aan de Vlaamse Regering. Daarna volgde er de goedkeuring voor de oprichting van een bijzondere parlementaire commissie en de bespreking en stemming van een voorstel van decreet en een motie.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
  1. Actuele vragen

Bekijk hier de actuele vragen.

  1. Oprichting bijzondere commissie evaluatie aanpak seksueel misbruik in de kerk

De VRT-reeks ‘Godvergeten’ bracht de dossiers van kindermisbruik in de katholieke kerk in het centrum van de aandacht. De plenaire vergadering  keurde het voorstel goed om een bijzondere commissie op te richten. Die moet zich buigen over de evaluatie van de aanpak van seksueel misbruik in de kerk en in andere gezagsrelaties in het algemeen en van de rol van instellingen en voorzieningen op het terrein van jeugd, welzijn en onderwijs in het bijzonder.

Meer lezen over de oprichting van de bijzondere commissie?

  1. Voorstel van decreet: wijziging toekenning jobbonus - spoedbehandeling

De Vlaamse jobbonus is een belangrijk instrument om meer mensen aan het werk te krijgen en de koopkracht te verhogen. De indieners van dit voorstel van decreet vinden het belangrijk de koopkracht van werknemers met de laagste lonen te ondersteunen. Met dit voorstel van decreet willen ze ervoor zorgen dat alle werknemers met een laag loon, die recht hebben op een jobbonus op basis van hun geleverde prestaties in 2022, een hogere jobbonus krijgen. Ze vragen een verhoging van 50 euro bovenop het al vastgestelde premiebedrag.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het voorstel van decreet?

  1. Motie tot besluit: interpellatie vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de erkenningsvoorwaarde voor de buitenlandse financiering vastgelegd in het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen

Leden van de Vlaams Belang-fractie vragen met deze motie aan de Vlaamse Regering om alle lopende erkenningsaanvragen voor lokale geloofsgemeenschappen ‘on hold’ te zetten, zolang er geen decreetsaanpassing is die moskeeën die onder buitenlandse invloed staan, uitsluit. Daarnaast willen ze dat de Vlaamse Regering een beleid uitwerkt dat de samenleving beschermt tegen de segregerende en islamiserende intentie van sommige geloofsgemeenschappen.

Hoofdelijke stemming: niet aangenomen

Meer lezen over de motie?

Herbekijk de vergadering

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll to top