Search in Vlaams Parlement

Wie zit waar in het Vlaams Parlement?

Onafhankelijke
Koepelzaal in bovenaanzicht tijdens de plenaire vergadering

Plenaire vergadering

De plenaire vergadering is de voltallige vergadering van alle 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers en is het hoogste orgaan van het Vlaams Parlement. De plenaire vergadering vergadert in de Koepelzaal. Daar houdt de plenaire vergadering de eindstemming over de decreten, resoluties en moties van het parlement.

Vlaamse volksvertegenwoordigers tijdens een commissievergadering

Commissies en commissievergaderingen

Een commissie is een groep van Vlaamse volksvertegenwoordigers, die zich gespecialiseerd hebben in een specifiek onderwerp. Je kan de commissievergaderingen openbaar bijwonen.

 

Koepelzaal

Parlementaire inititatieven en documenten

Alles wat in het Vlaams Parlement besproken wordt, wordt nauwkeurig opgeslagen als een document en verslag. Op die manier is alle informatie beschikbaar voor iedereen, op elk moment. Ben je op zoek naar parlementaire initiatieven en documenten? Gebruik dan de zoekfunctie.

Scroll to top