Op woensdag 11 oktober kwam het Vlaams Parlement bij elkaar in de plenaire vergadering. Wat stond er op de agenda? Eerst legden de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun actuele vragen voor aan de Vlaamse Regering. Daarna volgde er de bespreking en de stemming van twee voorstellen van resolutie.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement
  1. Actuele vragen

Bekijk hier de actuele vragen.

  1. Voorstel van resolutie: politieke dialoog Europese Commissie over de gewelddadige aanvallen van terreurorganisatie Hamas in Israël en over de-escalatie van het gewapend conflict - spoedbehandeling

Het Vlaams Parlement veroordeelt de acties van Hamas in Israël en roept op tot een onmiddellijke stopzetting van het geweld. Het parlement erkent de illegale nederzettingsactiviteiten van Israël op de Westelijke Jordaanoever niet. Daarnaast toont het parlement zich solidair met Israël, dat het recht heeft zichzelf te verdedigen – maar wel in overeenstemming met het internationale recht –, en toont het zich solidair met de slachtoffers in de Palestijnse gebieden.

Er moet volgens het parlement werk worden gemaakt van een blijvende en duurzame vrede, met de tweestatenoplossing als eindpunt. Met dit voorstel van resolutie wil het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering aanmoedigen deze zaken op de politieke agenda van de Europese Commissie te zetten.

Hoofdelijke stemming: aangenomen

Meer lezen over het voorstel van resolutie?

  1. Voorstel van resolutie: staakt-het-vuren, het beschermen van de bevolking en het respecteren van het internationaal recht in Israël en Palestina - spoedbehandeling

De PVDA-fractie diende eveneens een voorstel van resolutie in over het conflict tussen Israël en Palestina. Volgens hen ontbraken er in het bovenstaande voorstel van resolutie twee zaken: de veroordeling van het geweld aan Israëlische zijde en de oproep om de bezetting, die nu 75 jaar duurt, te beëindigen.

Hoofdelijke stemming: niet aangenomen

Meer lezen over het voorstel van resolutie?

Herbekijk de vergadering

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering

Lees verder

Scroll to top