Het Uitgebreid Bureau heeft op woensdag 19 april beslist om het tweede lid van artikel 12 met onmiddellijke ingang te schrappen uit het reglement van de VZW Pensioenen van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers. In dat artikel 12 wordt bepaald dat het pensioenplafond voor Vlaamse Volksvertegenwoordigers 20% hoger mag liggen dan wat de wet Wijninckx bepaalt. Deze regeling werd destijds door het Vlaams Parlement overgenomen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Deze schrapping wordt deze namiddag ter stemming voorgelegd aan de plenaire vergadering. Het huidige Uitgebreid Bureau wil geen enkele afwijking voor volksvertegenwoordigers op de wet Wijninckx. 

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Relevante thema's

Thema Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

Lees verder

Scroll to top