Search in Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement en Europa

Vlaggen van Europa

Europa wordt steeds belangrijker in het dagelijkse leven van de Vlamingen. De invoering van de euro is een bekend voorbeeld. Er zijn veel Europese wetten die rechtstreeks van toepassing zijn in Vlaanderen, en heel wat Vlaamse wetgeving vindt zijn oorsprong in Europese wetgeving.

  • Het Vlaamse Mestactieplan is de uitvoering van de Europese nitratenrichtlijn,
  • de Vlaamse regels over bescherming van vogelreservaten zijn gebaseerd op de Europese habitatrichtlijn,
  • tal van Vlaamse kwaliteitsnormen (bijv. kwaliteit van het zwemwater) zijn in feite Europees vastgelegd.

De Europese Unie maakt twee soorten wetten, met name richtlijnen en verordeningen. De verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing in Vlaanderen, de richtlijnen moet in Vlaamse decreten omgezet worden. Indien België of Vlaanderen dat niet doet, wordt het door het Europese Hof van Justitie veroordeeld tot het betalen van hoge boetes en dwangsommen.

De verplichte omzetting is de eindfase van een lang proces. Om Europese regelgeving te beïnvloeden, is het nodig om de Europese wetsvoorstellen zo vroeg mogelijk op te volgen. In elke fase en op elk niveau wil Vlaanderen invloed kunnen uitoefenen:

Het Vlaams Parlement organiseert ook samen met de Stichting Ryckevelde en VLEVA jaarlijks een State of the European Union, ter gelegenheid van de Dag Van Europa, 9 mei. 

Scroll to top