Op donderdag 19 oktober vond de vijftiende YOUCA Action Day plaats. 42 jongeren zakten af naar het Vlaams Parlement om stage te lopen bij de zeven politieke fracties, en dat voor het goede doel. Het ‘loon’ dat ze verdienden, gaat dit jaar naar Plan International.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Stage voor het goede doel

Tijdens de YOUCA Action Day, de vroegere Zuiddag, engageren meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren zich om een dag mee te draaien bij een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. YOUCA staat trouwens voor Youth for Change and Action. Het is een organisatie voor en door jongeren, die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Het loon dat de jongeren verdienen met de stage – 60 euro – gaat naar sterke jongerenprojecten in Senegal en België. De projecten maken deel uit van het Champions of Change-programma van Plan International. Hun missie is om samen met jongeren in 41 landen op zoek te gaan naar manieren om te strijden voor genderrechtvaardigheid.

Boeiend programma

De dag ging voor de jongeren van start met een ontbijt in het Bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement. Daarna werden ze opgehaald door hun begeleiders bij de fracties. Er stond immers heel wat op het programma: van een rondleiding tot het deelnemen aan een commissievergadering. De fracties maakten er een boeiende dag van voor de jongeren.

Relevante thema's

Vlaams Parlement

Lees verder

Scroll to top