Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste vandaag om op woensdag 10 november een actualiteitsdebat te agenderen over de nieuwe klimaatmaatregelen van de Vlaamse Regering. 

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Groen en PVDA willen meer duidelijkheid

In het nieuwe klimaatplan van de Vlaamse Regering staat dat Vlaanderen  tegen 2030 40 procent minder CO2 zal uitstoten ten opzichte van 2005. Zowel de Groen- als de PVDA-fractie hebben hier echter vragen over en willen meer duidelijkheid van de Vlaamse Regering. Daarom vroegen ze het Uitgebreid Bureau om een actualiteitsdebat te organiseren.

Het Uitgebreid Bureau ging in op hun vraag en besliste dat er op woensdag 10 november een actualiteitsdebat over dit thema zal plaatsvinden tijdens de plenaire vergadering.

Relevante thema's

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top