Plastics zijn zeer moeilijk afbreekbaar, en vervuilen daarom het milieu meerdere honderden jaren. Bovendien maken ze een groot deel uit van de jaarlijkse hoeveelheid zwerfvuil en zijn ze ook zeer schadelijk voor mens en dier, want de microplastics komen via de voeding bij hen terecht.

In de buurlanden is met succes ingezet op statiegeld om plastic drankverpakkingen te recycleren. Ook in Vlaanderen blijkt het draagvlak voor statiegeld groot. Leden van de Groenfractie en de Vooruitfractie dienden in dit verband een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om in te zetten op onderzoek van microplastics in hotspots, de zuiveringsgraad van afvalwater op te trekken en een systeem van statiegeld in te voeren. De leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie houden hier deze week twee hoorzittingen over met experts uit de sector en een indiener van een verzoekschrift over dit thema. Volg beide hoorzittingen live op dinsdag 18 oktober om 14u30 en op woensdag 19 oktober om 9u30.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Hoorzitting dinsdag 18 oktober

Volg de hoorzitting live vanaf 14u30.

Hoorzitting woensdag 19 oktober

Volg de hoorzitting live vanaf 9u30.

Relevante thema's

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top