De Vlaamse overheid liet een studie opstellen over het kappen en aanplanten van bomen en vegetatiewijzigingen, om een beter zicht te krijgen op waar en waarom bomen gekapt (of aangeplant) worden. De studie werd beperkt tot bomen die geen deel uitmaken van bossen, zoals straatbomen, dreven, bomen op perceelsgrenzen in een landbouwgebied en bomen in private tuinen. Op dinsdag 23 mei houden de leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie er een hoorzitting over met Ann Pisman en Veerle Strosse van het Departement Omgeving, en met Laure De Vroey van Bosplus. Volg live vanaf 13.30 uur.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Volg live op dinsdag 23 mei vanaf 13.30 uur

Relevante thema's

Thema Natuur en Milieu

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top