Kersvers Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens wordt meteen geconfronteerd met een van de zwaarste dossiers ooit, namelijk het stikstofakkoord. De Boerenbond verzet zich met man en macht tegen het akkoord. Nochtans is Ceyssens niet tegen de uitgangspunten van het akkoord: stikstof moet volgens hem wel degelijk naar beneden in Vlaanderen. “Wij willen mee de doelstellingen halen maar we zijn niet akkoord met de manier waarop.”   

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Lode Ceyssens nam in juni 2021 afscheid van zijn politieke carrière voor een functie als ondervoorzitter bij de Boerenbond. Op 1 mei werd hij de nieuwe voorzitter van de belangenorganisatie. Toch was dit allesbehalve een makkelijke keuze. “Op mijn 30ste ben ik burgemeester geworden van Meeuwen-Gruitrode, nadien van Oudsbergen (in 2019 fuseerden de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek tot Oudsbergen, n.v.d.r.). En van 2009 tot 2021 was ik Vlaams volksvertegenwoordiger. Een zeer boeiende tijd, maar ik had mij al voorgenomen dat ik ooit iets anders ging doen. Ik moet wel toegeven dat ik het burgemeesterschap met een krop in de keel achterliet.”

Met het ontslag van de Limburgse Wouter Beke als minister van Welzijn moest cd&v op zoek naar een nieuwe Limburgse minister. Lode Ceyssens zou een logische keuze zijn geweest, maar door zijn vertrek werd het uiteindelijk Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Kinrooi Jo Brouns. “Moest ik ontevreden zijn vertrokken uit de politiek dan zou dit vandaag steken. Maar er kwam een nieuwe uitdaging op mijn pad en ik ben deze volledige aangegaan.” 

Gelobby Boerenbond

Met het stikstofakkoord wil de Vlaamse regering problemen zoals in Nederland vermijden, waar er na een stikstofvonnis geen nieuwe vergunningen meer konden worden afgeleverd. Maar over de interpretatie van de rode lijst met 41 landbouwbedrijven die in 2025 de deuren moeten sluiten, heerst er heel wat onduidelijkheid. Want uit dossiers is gebleken dat verschillende van de 41 rode bedrijven toch nog gunstig advies en dus vergunningen hebben gekregen, soms zelfs van onbepaalde duur. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft nu aan Audit Vlaanderen gevraagd om te onderzoeken of het Agentschap Natuur en Bos zich in zijn stikstofadviezen liet beïnvloeden door de Boerenbond.

“Ik vind het erg dat er nu vooral gefocust wordt op die 41 bedrijven, want het gaat over veel meer dan dat. Het gaat over alle landbouwbedrijven die nu met het stikstofakkoord geconfronteerd worden. Zo moeten varkens- en kippenhouders zonder emissiearme stallen een reductie van 60 procent op stalniveau realiseren. Maar hoe?”, vraagt Ceyssens zich af. “Daarnaast wil ik benadrukken dat de Boerenbond een belangenorganisatie is. Dus ja, er is overleg geweest en er zijn mails uitgewisseld met het Agentschap Natuur en Bos. Maar het is wel aan het agentschap om een objectief advies te formuleren. Wij hebben dus geen audit aan ons been, maar wel het Agentschap Natuur en Bos.”

 

Relevante thema's

Landbouw en Visserij

Natuur en Milieu

Lees verder

Scroll to top